DN Retter! DN skrev på fronten av papirutgaven tirsdag at Thomas Giertsen stod i spissen for en kamp mot spillreklameforbud. Det er feil. DN har ikke dekning for å tillegge Giertsen en slik rolle eller disse synspunktene. Det riktige er at NENT og Discovery som er motstandere av spillreklameforbudet, inviterte norske TV-produksjonsselskaper til et infomøte der Giertsen og andre tv-produsenter deltok. Siden henvendte Giertsen seg til en kaffe hos kulturministeren for å søke mer informasjon og diskutere saken.