– Nå opplever vi at det endelig løsner. Den strukturelle endringen vi har ventet på har slått inn, ved at tallene fra tradisjonell tv endelig flyttes over til web-tv, sier redaksjonssjef Rolf Sønstelie (51) i VGTV.

VG satset i 2014 hardt på videoinnhold, ved å skille ut VGTV i et eget selskap. Samtidig startet VG en egen lineær tv-kanal. Den lineære tv-kanalen har aldri lyktes med å ta markedsandeler på lineær, og nå er den ikke lenger med i VGTVs fremtidige strategi.

– Så lenge lineærkanalen er lønnsom, fortsetter vi med det. Men den er ikke lenger en satsing eller en del av VGTVs strategi fremover. Satsingen er 100 prosent digital. Siden kanalen fra starten av har vært såpass liten, har den heller ikke merket noe til reklamesvikten i lineær tv, sier Sønstelie.

Ferske halvårstall fra Mediebarometeret viser at videoannonsering på internett er i sterk vekst – omsetningen er nå 29 prosent høyere enn på samme tidspunkt i fjor.

Det er Youtube og de norske medienes nett-tv-kanaler som står bak denne veksten.

Og samtidig som dette skjer, flater annonsemarkedet for tradisjonell, lineær-tv ut. Etter en sterk start på året, har omsetningsveksten i reklame på tv nå stoppet helt opp. Halvårstallene fra Mediebarometeret viser at veksten i tv-markedet hittil i år er på 3,5 prosent, men tv-andelen av den totale reklamemarkedet er lavere i år enn på samme tidspunkt som i fjor – 38 prosent i år mot 38,3 prosent i fjor.

196 mill. i minus

– Når dette nå skjer, er det VGTV som gjelder. VG har tatt posisjonen i det norske markedet. Nå får vi igjen for satsingen, de store investeringene og tålmodigheten fra eierne vi har hatt gjennom årene med underskudd, sier Sønstelie.

VGTV-satsingen har vært et tapssluk for mediehuset. Siden oppstarten har VGTV gått totalt 196 millioner kroner i minus, før skatt.

I 2016 reduserte imidlertid selskapet underskuddet. VGTV hadde en omsetning på 89 millioner kroner, 20 millioner kroner opp fra 2015. Resultatet før skatt ble på -37,9 millioner kroner, mot -86,9 millioner kroner året før. 

Og i 2017 forteller Sønstelie at det VGTV er i ferd med å bli lønnsomt – på grunn av vekst i videoannonsering på nett. 

– I mars hadde vi tidenes høyeste inntekter, og hadde større omsetning på annonser enn papiravisen. I april hadde vi vår første lønnsomme måned, og de kommer det flere av. I løpet av 2018 tror vi VGTV er lønnsomt for første gang, sier Sønstelie, som mener det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta å tjene opp de negative resultatene:

– Men internt tror vi at VGTV kommer til å bli en betydelig inntektskilde i mediehuset frem mot 2020, og vi jobber konkret med det, sier han.

Tv-kanalenes hodepine 

Som DN har skrevet om, møter tv-kanalene en ny utfordring i et kraftig fall i tiden nordmenn bruker på å se på tv. I den kommersielt mest interessante målgruppen – befolkningen mellom 20 og 49 år – har gjennomsnittlig tid sett på tv falt med en halvtime i døgnet, på kun ett år. 

Fall i seertid betyr færre seere å tilby annonsører, noe som igjen vil bety lavere inntekter fra salg av reklame.

Administrerende direktør Tine Austvoll Jensen i Discovery Networks Norge, som eier tv-kanaler som TVNorge, Max og Fem, skriver i en epost til DN at hun mener det fortsatt er gode penger å hente i tv-markedet.

– Seerne blir ikke borte, de flytter på seg. De fortsetter å se på levende bilder. Den totale tiden brukt på levende bilder øker. Utfordringen til tv-selskapene er å fange opp seerne som flytter på seg, skriver Jensen.

Også salgs- og markedsdirektør Bjørn-Gunnar Rosvoll i TV 2 mener tv-kanalen er godt rustet i overgangen.

– Jeg synes det er flott at videoannonser også vokser. Vi tror alt som har med levende bilder digitalt kommer til å vokse i årene fremover, og TV 2 er godt posisjonert til å ta del i den markedsveksten, sier Rosvoll, som sier VGTV er en konkurrent av TV 2 i dette markedet – men nevner Youtube som en større aktør.

VGTVs Sønstelie tror imidlertid selskapet stiller bedre rustet enn de kommersielle tv-kanalene til å fange opp seerne som forsvinner fra lineær tv.

– Vi tror vi gjør de riktige tingene for å møte endringene i folks medievaner, ved å levere levende bilder i moderne formater som funker på mobil. Mye av det vi lager er kortere innhold på mobiltelefonens premisser, sier Sønstelie.

«Relativt tvilsomt»

Discoverys Jensen understreker at Discovery leverte omsetningsrekord i 2016, og også har estimert vekst i 2017.

– Tv er fortsatt det sterkeste og viktigste reklamemediet, derfor er også etterspørselen svært høy, skriver hun.

Tv-sjef Marianne Massaiu i mediebyrået Mediacom advarer kanalene mot å ta det for gitt.

– At seertallene skal tilbake til store høyder, er relativt tvilsomt. Dette avhenger helt av hva tv-kanalene klarer å levere av innhold. Og akkurat nå slutter de sesongene sine veldig tidlig, og kjører stort sett bare repriser og gamle programmer, sier Massaiu.(Vilkår)