Onsdag kveld ble det kjent at den tidligere ledelsen i Renonorden, som gikk konkurs denne uken, ga kommunene pristilbud som var opp mot 90 prosent lavere enn konkurrentene. Det burde vært oppdaget, mener konsernsjefen.

– Vi så i fjor vår, da vi ble klar over dette, at den tidligere ledelsen hadde inngått kontrakter på et sted mellom 25 og opp på det verste 90 prosents prisdifferanse til nummer to og tre, sier konsernsjef Harald Rafdal til NRK.

Norsk Industris toppsjef Stein Lier-Hansen advarer mot et ensidig prisfokus i anbudskonkurranser.

– Dersom kommunene kun vektlegger pris i anbudskonkurransene, blir resultatet en nedadgående prisspiral som ingen er tjent med, sier han.

Reagerer

Lier-Hansen understreker at Norsk Industri i likhet med fagbevegelsen er opptatt av gode arbeidsvilkår i bransjen, og at tariffavtaler følges.

– Her har også kommunene et ansvar for å sikre bærekraftighet i bransjen. Det blir verken innovasjon eller lønnsomhet av at kommunene kun skal ha laveste pris, sier han.

Lier-Hansen er samtidig oppgitt over at Renonordens konkurs blir brukt til å utfordre bruken av private leverandører i gjenvinningsbransjen.

– Det kan ikke være slik at én konkurs skal føre til at det offentlige skal ta over ansvaret for en hel sektor, sier han.

SV og Rødt har tatt til orde for at Renonordens konkurs må føre til stans i all privatisering av renovasjon.

– Burde ringt noen bjeller

Konsernsjef Rafdal i Renonorden kom til selskapet i fjor vår. Han skjønte at noe var alvorlig galt allerede etter et par uker i jobben. Han er krystallklar på at han mener den massive feilprisingen burde vært oppdaget for lenge siden.

– Det burde vært oppdaget av mange parter som har vært involvert. Jeg synes det er svært leit at det ikke ble stoppet tidligere, sier han og mener det burde ringt noen bjeller også i kommunene.

– Ja, jeg vil si at når det er så store prisdifferanser, så påhviler det også kjøper å kanskje gjøre noen ekstra undersøkelser, sier han.

Pengene har rent ut av selskapet, og så sent som i julen i fjor måtte eierne bidra. En av dem var Rafdal, som selv spyttet inn 1 million kroner – penger han konstaterer er tapt i dag. Rafdal mener eierne ikke føler seg lurt, men sier de er skuffet, på lik linje med ledelsen.

Har subsidiert husholdningene

Hele 134 kommuner rammes av avfallsselskapets konkurs. Styreleder Helge Fjellanger i Nordhordland og Gulen interkommunale renovasjonsselskap (NGIR) er ikke i tvil om at Renonorden priset seg altfor lavt da de tok over søppelkjøringen i området deres.

– I realiteten har Renonorden subsidiert husholdningene i vårt område med rundt 50 millioner kroner, sier Fjellanger til Bergens Tidende.

Flere av de ansatte i Renonorden fikk ikke utbetalt lønn på lønningsdagen onsdag, to dager etter at selskapet ble slått konkurs. Ifølge NRK er bobestyrer Tom Hugo Ottesens håp at de klarer å betale lønn til alle etter hvert.

Boet legge nå til rette for at virksomheten fortsetter, og at avfall blir hentet til og med torsdag 28. september. DNB og Danske Bank har garantert for driften fram til denne datoen.

Renonordens største interkommunale kunde, Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (Rfd), bekreftet onsdag kveld at de har fått på plass en erstatter for Renonorden, i Norsk Gjenvinning Renovasjon.

– Norsk Gjenvinning Renovasjon har i dag overtatt avfallsinnsamlingen fra husstandene i Drammensregionen. Dette er en aktør med lang erfaring og kompetanse på fagfeltet renovasjon. Endring av leverandør skal ikke medføre praktiske endringer i avfallsinnsamlingen. Innbyggerne vil ha de samme hentedagene, og avfallet vil hentes av de samme renovatørene som tidligere, sier daglig leder i RfD, Johan Remmen i en pressemelding.(Vilkår)

Verdens beste digitale penn og papir
DN har testet norske Remarkable, «nettbrettet» for dem som elsker penn og papir
00:58
Publisert: