Lave renter og høy prisvekst gjør at det i dag er gratis å låne penger. Gjennomsnittlig boliglånsrente er nå på rundt 2,5 prosent. Fratrukket en prisvekst som de siste månedene har ligget godt over rentenivået og skattefradrag for gjeldsrenter på toppen, får man nå i praksis betalt for å ta opp lån.

Sentralbanksjef Øystein Olsen minner om at situasjonen ikke kommer til å vare evig. Ikke bare kommer prisveksten til å dempes, men rentene kommer også til å stige igjen.

Det normale nivået på styringsrenten ligger nemlig godt over dagens nivå på 0,5 prosent.

- Hvis man tar utgangspunkt i et normalrentenivå, så har det gått ned, og kan nå anslås til rundt tre prosent. Dette er normal pengemarkedsrente, så en normal styringsrente vil være litt lavere enn det, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til DN.

- Ikke alltid normal eller lavere

I en normalsituasjon i norsk økonomi vil dermed gjennomsnittlig boliglånsrente anslagsvis ligge på rundt fem prosent.

- Og så må du ta høyde for at renten kan bli unormalt høy. Renten er ikke alltid normal eller lavere, sier sentralbanksjefen.

Dersom vi legger til grunn at renten i en periode kan svinge like mye på oppsiden av normalrentenivået som den i dag ligger på nedsiden, kan styringsrenten på et tidspunkt komme opp i 5,5 prosent. Dermed kan boliglånsrenten anslagsvis komme opp i rundt 7,5 prosent.

Selv om han ikke ønsker å gi et direkte råd for hvor høy rente man må regne med å tåle, mener sentralbanksjefen at kravet om et påslag på fem prosentpoeng på dagens rentenivå som ligger i boliglånskravene til bankene er en god test.

- Jeg vil ikke komme med noe syn som avviker fra det. Det er sikkert en fornuftig tommelfingerregel, sier Olsen.

Legger man fem prosentpoeng på dagens gjennomsnittlige boliglånsrente havner man på nettopp 7,5 prosent.

For et annuitetslån på tre millioner kroner med nedbetalingstid på 25 år vil en renteøkning fra dagens nivå på 2,5 prosent til et nivå på 7,5 prosent innebære at terminbeløpet øker fra rundt 13.500 kroner i måneden til i overkant av 22.000 kroner.

Lave renter i lang tid

Sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets peker på at et i utgangspunktet unormalt lavt rentenivå, sammen med et lavere anslag på hva som er normalt rentenivå, gjør at det vil ta lang tid før vi eventuelt når et rentenivå der de gjennomsnittlige boliglånsrentene når 7,5 prosent.

- Det skal mye til for at utlånsrentene kommer dit, sier Syed.

Norges Bank peker også selv på at styringsrenten kommer til å være lavere enn normalrenten selv etter utgangen av inneværende prognoseperiode, som varer til og med 2019. Sentralbanken peker på at dette må ses i sammenheng både med forstyrrelsene som norsk økonomi har vært utsatt for, i første rekke det kraftige fallet i oljeprisen. I tillegg er det utsikter til fortsatt ekspansiv pengepolitikk internasjonalt.

«Det er derfor utsikter til at det tar lengre tid enn normalt før renten kommer opp til et nøytralt nivå», skriver sentralbanken i Pengepolitisk rapport som ble lagt frem sammen med rentebeslutningen tidligere denne uken.

Syed peker på at det først etter den tid er aktuelt at renten kommer opp på et unormalt høyt nivå. Da må det i så fall en kraftig oppgangskonjunktur til.

- Det kommer til å være lave renter i lang, lang tid fremover, konkluderer han.

Og om rentene skulle nå et unormalt høyt nivå, tviler han på at de blir liggende der særlig lenge.

- Selv om det skulle være slik at renten kommer høyere enn normalrenten. så er ikke det ikke et varig fenomen, sier han.

Følg markedene med DN Investor

Hør DN-podcast om maktens språk: Er Trump og Brexit et tegn på at makten snakker over hodet på folk? Hvorfor vender folk seg fra ekspertene og heller hører på frisører enn ministre? DNs politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim diskuterer maktens språk med Marte Gerhardsen og Lars-Erik Grønntun.

Får du ikke opp spilleren? Prøv her eller her.

Anbefalt av DNtv:

Derfor holder Norges Bank styringsrenten uendret på 0,5 prosent
Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer bakgrunnen for rentebeslutningen.
04:24
Publisert:
 

Roboter inntar byggebransjen
Kruse Smith har leid inn selskapet nLink og robotene Drilly I og Drilly II til å drille ti tusen hull i taket i det nye bygget til Arkivenes Hus i Stavanger.
00:53
Publisert:

 

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.