Norges Bank endret som ventet ikke styringsrenten på rentemøtet denne uken.

Nå indikerer hovedstyret at en renteheving kommer først 2016. Rentehevingen utsettes dermed med minst et halvt år.

Da forrige utgave av Pengepolitisk rapport ble publisert i mars, viste rentebanen at styringsrenten ville holdes på dagens nivå frem mot sommeren 2015, for deretter å økes gradvis.

- Analysene tilsier at styringsrenten holdes lav lenger enn tidligere antatt, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding torsdag.

-  Det er utsikter til at styringsrenten blir liggende om lag på dagens nivå ut neste år, og at den deretter økes gradvis. Skulle utsiktene for norsk økonomi svekke seg ytterligere, kan det bli aktuelt å sette styringsrenten ned, sier han.

På torsdagens pressekonferanse understreket sentralbanksjefen at risikoen er størst på nedsiden og at dette er nytt siden forrige rapport.

- Nå er det større sannsynlighet for at renten settes ned fremover enn at den settes opp, sa Olsen.

To årsaker

Olsen viste først og fremst til to årsaker bak den nye rentebanen:

  • Utsikter til lavere vekst i Norge som følge av et ventet fall i oljeinvesteringene til neste år samt lavere boligbygging
  • Lave renter internasjonalt

- Dette fører til en nedjustering av rentebanen. Den viktigste årsaken er forventninger om lave styringsrenter internasjonalt - klart lavere enn ved forrige rapport, sa Olsen og pekte spesielt på euroområdet.

Nedjusterer anslag

Økonomer har den siste tiden spekulert på om rentebanen endres, særlig som følge av nye og skuffende oljeinvesteringsanslag fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

På torsdagens pressekonferanse viste Olsen til de nye SSB-anslagene.

- Dette kom på toppen av annen informasjon som viser en litt lavere veksttakt i Norge fremover enn tidligere antatt, sa han.

I mars anslo sentralbanken en vekst  i petroleumsinvesteringene på 1,2 prosent i år og 0,75 prosent til neste år. Nå er anslagene justert til henholdsvis 2,5 prosent i år og et fall på hele 10 prosent neste år.

Dette endrer vekstbildet for hele økonomien.

Sentralbanken venter nå en vekst i verdiskapningen i Faslands-Norge, målt i bruttonasjonalprodukt (bnp), på 2 prosent i år og 2,25 prosent til neste år. I mars var anslagene 1,75 og 2,5 prosent. I fjor var bnp-veksten på 2,0 prosent.

Prisveksten i Norge anslås å ligge noe under, men nær, 2,5 prosent i årene fremover.

Norges Bank utgir Pengepolitisk rapport tre ganger i året.

Les også:
Truer med oppsigelse
Søkte opptak med falsk universitetsgrad
Asia i dag: Løk og poteter hindrer vekst i India (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.