- Vi har hatt lånerenter nær fire prosent i snart tre år. Vi tror vi kan fortsette å ha så lave renter i minst tre år til, sier forsker Torbjørn Eika i Statistisk sentralbyrå.

Idag legger byrået frem rapporten «Økonomiske analyser», med prognoser for konjunkturutviklingen i Norge og utlandet de neste tre årene.

- Går trolig litt ned

Det har vært små bevegelser i norske renter det siste året. Tremåneders pengemarkedsrente har ligget rundt 1,75 prosent. Typiske boliglånsrenter er langt høyere enn pengemarkedsrenten, men går trolig litt ned i tiden fremover, forventer Statistisk sentralbyrå.

Utlånsrente, rammelån med pant i bolig, årsgjennomsnitt:

Kilde: SSB

- Påslaget reduseres

- Vi legger til grunn at pengemarkedsrenten vil holde seg om lag uendret i lang tid, men at en beskjeden økning starter mot slutten av 2015. Ved utgangen av 2017 antar vi at pengemarkedsrenten vil ha økt med ett prosentpoeng fra dagens nivå, skriver SSB.

Etter hvert som bankene oppfyller nye og økte krav til egenkapital med god margin, tror SSB at påslaget på pengemarkedsrenten reduseres.

- Boliglånsrentene i private finansinstitusjoner vil derfor holde seg lave, skriver SSB i rapporten.

Les også:
«Moderat» boligprisoppgang i tre år til
Nordea: Boligprisveksten dempes  

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.