Siden 2008 har det nominelle fastrentenivået på boliglån falt med 50 prosent. Likevel har andelen låntakere med fastrente falt kontinuerlig siden første kvartal 2013.

Nominelle renter er renteivået uten kostnadene ved lånet. Effektiv rente er den nominelle renten i tillegg til kostnader og gebyrer knyttet til lånet.

Denne uken ble det klart at Norges Bank holder styringsrenten, altså renten ved innskudd fra, eller utlån til, bankene, uendret og utelukker rentekutt fremover. Utviklingen i resten av Europa bidrar til å holde rentene lave lenge i Norge.

Les også: - Evig lenge til det kommer noen renteøkning  

Styringsrenten i de neste årene skal likevel én vei: oppover, og det er nå historisk billig for lånekunder å forsikre seg mot renteøkning, og bankene merker stor pågang.

Pass på dette før du binder renten

- Fastrentelån er et rådgivningsprodukt som først og fremst er aktuelt for folk som strekker lånestrikken relativt langt, forklarer fagsjef Rolf Mæhle i finansnæringens hovedorganisasjon, Finans Norge.

Han trekker frem tre vurderinger man bør gjøre før man binder renten:

  • Jobbsikkerhet
  • Jobbtrivsel
  • Fremtidig boligbehov

- Dette sier noe om forventet lånehorisont, og dermed også noen om hvorvidt du bør binde renten, og for hvor lenge. Med andre ord; ikke legg avgjørende vekt på hva du eller andre tror vil lønne seg, sier han.

To store bølger

Det er historisk billig å binde renten, men det finnes også argumenter imot fastrentelån:

Fastrente gjør det vanskeligere å refinansiere, for eksempel ved kjøp av ny bolig. Det er også vanskelig å kombinere fastrente med avdragsfrihet eller ekstra avdrag på lånet.

- Norge har de siste 15 årene hatt to store fastrentebølger: i 1999 og i 2003. De fleste som bandt renten i 1999 tjente gode rentepenger på det, i motsetning til de som slo til i 2003, opplyser Mæhle.

- Folk flest kan for lite

- Et viktig poeng er at folk flest kan for lite om hvordan et fastrentelån prises og fungerer, sier Mæhle og referer til Finans Norges årlige husholdningsundersøkelser.

Han mener bankene har en forpliktelse til å informere kundene om mulighetene for fastrentelån.

- Bankene bør sørge for at de har gode lånetilbud med både fast og flytende rente, og gi kundene god informasjon særlig om at det er mulig å kombinere fast og flytende rente, forklarer han.

Les også på DN.no:

3,8 millioner nye inkassosaker

Warren begraver honorarkonflikt

Russland øker tollen på ukrainske varer  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.