Nesten 2.000 personer har så langt bidratt til mer åpenhet rundt bankenes renter ved å melde inn sin boliglånsrente til DN. Vi har begynt å analysere materialet og presenterer nå de første funnene i vårt rentekart.

Saken fortsetter under kartet.

I første omgang fokuserer vi på "gullrentene". Dette er de beste rentene som bankene er villige til å tilby, for å sikre seg spesielt attraktive boliglånskunder.

 

Slett ikke alle vil få tilbud om slike renter. Men informasjon om hva kunder faktisk kan oppnå av renter gir et mer nyansert bilde av hva som er mulig å oppnå, enn hvis man bare ser på bankenes offisielle prislister.

De beste rentene folk kan oppnå vil variere basert på flere faktorer, blant annet hvor man bor. Boliger i områder der det er lett å få solgt gir bankene bedre sikkerhet, og det reflekteres i kartet.

Andre faktorer som inntekt og belåningsgrad spiller også inn, og DN vil fremover legge til ny informasjon i kartet, og skrive flere saker om materialet vi får inn. For at vi skal kunne gi best mulig er det viktig at vi har et bredest mulig tallgrunnlag.

Bankenes rentepraksis er ofte vanskelig å gjennomskue. Bidra til mer åpenhet ved å dele din rente med oss:

 

Hjelp oss å gjøre lånemarkedet mer gjennomsiktig - fortell oss om ditt boliglån:

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.