Korte norske renter er på full fart nedover. I disse dager handles tremåneders pengemarkedsrente til godt under styringsrenten på 1,50 prosent, og trenden peker nedover.

- Markedet priser inn en sannsynlighet for et rentekutt i desember til i underkant av 40 prosent. Jeg tror sannsynligheten er litt mindre, selv om man på ingen måte kan utelukke et kutt i desember, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen til Dagens Næringsliv.

Han tror likevel at man må vente til neste år før man ser det første rentekuttet. Det eneste reelle svakhetstegnet har vært detaljhandelen, og så lenge man ikke ser at det blir mer ledig kapasitet i økonomien, er det vanskelig å argumentere for rentekutt, påpeker han.

- Frykt for fallende oljepris

Sjefaanlytikerne Gaute Langeland og Erik Bruce i Nordea mener også at med en kronesvekkelse på mer enn seks prosent vil et rentekutt i tilfelle kreve svært mye dårlige tall for å bli virkelighet.

- Dette er basert på frykten for at fallende oljepriser skal ramme norsk økonomi hardt. Dette rettferdiggjør imidlertid ikke denne type av prising, skriver de i en oppdatering.

Ved neste rentemøte legger Norges Bank frem nye tellinger for oljeinvesteringene og ferske rapporter på stemningen i næringslivet fra sentralbankens nettverk i regionene. Her ligger også noe av nøkkelen for å kunne si noe mer konkret om når et rentekutt kan komme, ifølge Andreassen i Swedbank.

- Det er svakhet i forbruket, og vi venter svakhet på oljesiden. Men det gjenstår å se hvor mye dette fører til i form av bred svakhet i norsk økonomi og på arbeidsmarkedet. Det er dét siste som er avgjørende, sier Andreassen.

- Vil se utviklingen an

Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB tror i likhet med Andreassen at det første rentekuttet kommer neste år, spørsmålet er bare når.

- Vi har en forventning om ett rentekutt i løpet av 2015 på basis av lave og tildels lave renter rundt oss, og lavere fart i norsk økonomi, sier Dørum til Dagens Næringsliv.

Han viser til at Norges Bank kuttet renten i juni, og ønsker å se utviklingen an før de justerer renten ytterligere. Bakteppet er en arbeidsledighet som er tett på normalen, en svak krone, en prisvekst tett på målet og en bolig og kredittvekst i overkant av det Norges Bank synes komfortabel med, påpeker han.

- Større fart i Sverige

En svak norsk krone bidrar alt annet like til høyere importert inflasjon, høyere prisstigning, og bedre norsk konkurransekraft, som taler for høyere aktivitet i norsk industri og imot en renteøkning.

På den annen side trekker lave svenske renter mot en lavere norsk rente på marginen, mener DNB-økonomen.

- Lavere svensk rente betyr større fart i Sverige, og sånn sett bedre utvikling i et av våre viktigste eksportmarkeder, men betyr også at kronen styrker seg, sier Dørum.

- Altfor aggressivt

Sjefstrateg Erica Blomgren mener dagens renteforventninger reflekterer økt usikkerhet, lavere oljepriser og forventning om dempet utvikling.

Selv om forventningen til at Norges Bank må handle etter rentekuttet i Sverige, mener hun at et norsk rentekutt i desember er altfor "aggressivt".

- Rentebanen fra september indikerer null prosent sannsynlighet for rentekutt i desember, med mindre det inntraff et økonomisk sjokk. Økt usikkerhet for vekst og inflasjonsutsiktene er ikke tilstrekkelig for å kunne motivere en slik aggressiv handling, sier Blomgren til Dagens Næringsliv.

- Stor usikkerhet

Mot normalt, har norske kroner svekket seg mens rentene ute har falt, påpeker hun. Enn så lenge er SEB på linje med Norges Banks prognoser og trendvekst.

- Med en svakere krone og en inflasjon på målet er argumentet for et norsk rentekutt basert Riksbankens kutt tvilsomt. Vi tror på uforandret rente, men det er stor usikkerhet. Det kommer helt av på indikasjonene i den regionale nettverksrapporten og hvordan resten av økonomien og utsiktene er, sier SEB-strategen.

Andreassen i Swedbank mener imidlertid at rentene ute har vært rekordlave såpass lenge at bidragene til norske kroner ikke er så store.

- Hvis man kunne velge mellom enda lavere rente eller svakere krone, er lavere kronekurs langt å foretrekke, sier Andreassen, og antyder dermed et løft for norske eksportbedrifter.

Les også andre nylige rentesaker på DN.no:
- Kronen svekket for mye dnPlus
- Øker sjansen for et rentekutt
- Norges Bank kommer til å kutte renten
  - Vi skal være glad for at renten ikke allerede er i null
- Flere typer sjokk kan ramme norsk økonomi  

Les også:
  Oljeprisen flater ut etter fall

Avblåser børsnedturen

I dette markedet vil det «ikke være noe å hente» (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.