SEB venter at den norske inflasjonstakten svekkes og at kronen vil bli styrket i 2016. Bankens økonomer stiller i sin morgenrapport spørsmålet om dette vil tvinge Norges Bank inn i nullrenteklubben.

«Svak/stillestående konjunktur kommende kvartal samt lave lønnsøkninger presser tilbake inflasjonen fremover. Spørsmålet er om Norges Bank i neste uke fokuserer på kronekursen (ingen senkning) eller på oljeprisfallet (senkning)», sier banken i sin morgenrapport.

SEB fremholder at lavere inflasjon samt valutaflytdrevet NOK-oppside fra 1) stabiliserende oljepris, 2) store NOK-kjøp for oljefondet, samt 3) attraktiv NOK-vurdering med risiko for sterkere krone i 2016, kan tvinge Norges Bank mot 0 prosent styringsrente.

Inflasjonstall torsdag

Norsk kjerneinflasjonen (KPIJAE) ventes torsdag å vise en økning på 0,1 prosent fra midten av oktober til midten av november, tilsvarende en oppgang på 3,0 prosent på årsbasis, ifølge et gjennomsnitt av estimater fra seks økonomer.

Handelsbanken Capital Markets sier at årsveksten i KPIJAE har hatt et skift oppover siden i sommer, som følge av kronesvekkelsen.

«Men det er ikke mye videre oppside for KPIJAE fremover, som følge av at effekten av kurssvekkelsen etter hvert vil ebbe ut. Når det er sagt må vi belage oss på månedlige svingninger, hvor overraskelsene kan komme begge veier. Men for november er det i utgangspunktet ikke ventet noen særlige utslag», heter det i bankens morgenrapport.

Det laveste anslaget blant økonomene ligger på 2,9 prosent, mens det høyeste er på 3,1 prosent. Begge tall vil ifølge Handelsbanken være forenlig med Norges Banks prognose.

Kronen noe svekket

SEB tror at fallet i oljeprisen vil fortsette mot/under bunnivået på 36,60 dollar per fat fra 2008, men at utsiktene for 2016 ikke er like dystre. Over tid venter bankens økonomer en marginal oppgang fra dagens nivåer.

Kronen er torsdag morgen svekket med om lag tre øre mot euro, til 9,5428, sammenlignet med nivået ved stengetid på Oslo Børs onsdag. Mot dollar er kronen i samme tidsrom marginalt svekket, til 8,6757.

Euro er svekket til 1,1000 dollar, sammenlignet med kursen på 1,1025 dollar i New York sent onsdag kveld.

Norske statsobligasjonsrenter med 10 års løpetid sluttet onsdag på 1,5082 prosent, mot 1,5085 prosent tirsdag kveld.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også på DN.no:

DNB Markets med ferske prognoser: Dette koster én euro om tre måneder

- Det kan bli to rentekutt neste år

Oljeprisen holder seg nede: Økende bekymring for at tilbudsoverskuddet vil vedvare

Se DNTV: Slik lykkes du som gründer

Hvordan lykkes som gründer?
Her er gasellenes beste tips.
01:10
Publisert: