Bare én av de spurte i TDN Finans` undersøkelse - makroøkonom Marius Hov i Handelsbanken Capital Markets - tror sentralbanken har landet på rentekutt under møtet denne uken.

- Det er vi ikke bombesikre på, men vi har gått for det, sier Hov til TDN Finans.

Rentebeslutningen blir offentliggjort torsdag klokken 10.00, og sentralbanken legger samtidig frem en ny utgave av Pengepolitisk rapport.

Økt usikkerhet

Styringsrenten har ligget uendret på 1,5 prosent siden mars 2012.

Da Norges Bank i oktober holdt renten uendret, ble det vist til at utviklingen ute og fallet i oljeprisen har økt usikkerheten om veksten fremover.

Nå tror Hov at sentralbanken vil kutte styringsrenten til 1,25 prosent.

Økonomen mener Norges Bank var for optimistiske til utsiktene for norsk økonomi i september, og at den ventet at det skulle gå bra selv om oljeinvesteringene skulle falle kraftig neste år.

Statistisk sentralbyrå gjorde en helomvending i sine prognoser forrige torsdag og Hov tror Norges Bank vil gjøre det samme.

- De forrige anslagene var før oljeprisen falt mye, og nå har vi fått bekreftet at oljeinvesteringene skal mye ned neste år og at oljeprisfallet fører til at investeringene kommer til å falle videre fremover, sier han.

Økonomen tror at dersom renten ikke kuttes nå, vil sentralbanken si at den har vurdert et rentekutt og legge inn høy sannsynlighet for kutt i rentebanen ved neste rentemøte i mars 2015.

Peker på usikkerhet

De andre økonomene TDN Finans har snakket med tror sentralbanken vil vente med et eventuelt rentekutt til det er mer sikkert at den økonomiske situasjonen tilsier det.

Nesten alle tror riktignok at Norges Bank vil legge inn en sannsynlighet for rentekutt i rentebanen - og signalisere at den vil være klare til å kutte styringsrenten dersom det blir nødvendig.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets viser til at tallene for den løpende utviklingen i økonomien er ganske bra, og får støtte fra sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank og sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank.

- I all hovedsak er bildet av økonomien innenlands relativt bra. Den vekten Norges Bank har lagt på husholdningenes gjeldsvekst og boligprisutviklingen tilsier at sentralbanken fortsatt skal være litt varsom med å reagere for raskt med renten på utsikter om at økonomien går svakere, sier Aamdal til TDN Finans.

Effektene fra endringene innen olje- og gassbransjen er foreløpig veldig isolert, mener han.

- Kronen har også svekket seg og rentedifferansen har kommet ned. Det er også noe de vil legge vekt på som ikke gjør at det er et umiddelbart behov for å kutte renten, sier økonomen.

Høy sannsynlighet

DNB-økonomene tror Norges Bank legger frem en rentebane som indikerer en ganske høy sannsynlighet, rundt 50 prosent, for rentekutt i mars.

Andreassen i Swedbank tror sannsynligheten for at Norges Bank kutter styringsrenten på torsdag er 25 til 30 prosent. Han venter at sentralbanken signaliserer en sjanse på 50 prosent for rentekutt i mars.

Både Aamdal og Andreassen tror Norges Bank nå nedjusterer anslagene for veksten og oljeinvesteringer.

- Vi tror de legger frem prognoser hvor de justerer ned vekstanslagene fremover, og det tilsier lavere renter, men at de avventer noe for å bli sikrere på at de prognosene slår til, sier Aamdal.

Seniorøkonomen stiller samtidig spørsmål ved hvilke effekter som oppnås ved å kutte renten.

- Det er ikke så store utslag på kronekursen om de lar være å kutte renten og signaliserer at de vil kutte, da mister man en viktig kanal som renten skal virke igjennom. Det andre er at det skal virke gjennom husholdningenes etterspørsel. Med et så høyt gjeldsnivå, vil ikke effekten et rentekutt gir gjennom denne kanalen være ønskelig, sier han.

- Totalt sett

Sjefstrateg Erica Blomgren i SEB tror heller ikke Norges Bank kutter renten torsdag, men at de vil signalisere at den kutter renten dersom det blir nødvendig, slik den gjorde i Pengepolitisk rapport i juni.

- Totalt sett vil rentebanen bli nedjustert, og indikerer en liten sannsynlighet for kutt neste halvår, sier Blomgren.

Jullum i Danske Bank Markets tror Norges Bank legger frem en rentebane som indikerer en sannsynlighet på 50 prosent for et rentekutt i løpet av første halvår.

Han tror spørsmålet Norges Bank ender opp med er: Hvor sikker er man på at en oljepris på 70 dollar fatet har en negativ effekt på norsk økonomi?

Økonomene understreker samtidig at utfallet av rentemøtet denne gangen er mye mer åpent enn det har vært på lenge.

- Svakere utsikter

Nordea Markets tror rentebanen holdes flat ut prognoseperioden.

- Vi tror de vil si at utsiktene til veksten er mye svakere på grunn av svak oljepris og at lønnsveksten kan bli lavere, men vi har en mye svakere krone som vil bidra andre veien, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen tror heller ikke Norges Bank kutter i renten torsdag, men at det kommer to rentekutt neste år.

Les også:
Tetter «spritslusa»
- Her bodde 13 bilvaskere
Leiligheter blir inntil 400.000 kroner billigere (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.