Norges Bank har besluttet å holde renten uendret på 0,75 prosent i desember.

Det offentliggjorde sentralbanken torsdag formiddag. Samtidig ble siste utgave av «Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet» publisert. Her senker sentralbanken sin såkalte rentebane.

- Blir utviklingen om lag slik vi nå ser for oss, kan styringsrenten bli satt ned i løpet av første halvår 2016, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Sentralbanksjefen holder pressekonferanse klokken 10.30.

- Det er en sannsynlighetsovervekt for at renten blir satt ned i mars, svarer Olsen på spørsmål fra DN.

Kronen styrker seg umiddelbart på rentebeskjeden.

Stor spenning

På forhånd var det knyttet stor spenning til torsdagens beslutning.

I forrige pengepolitisk rapport, fra slutten av september, indikerte Norges Bank uendret rente ut året. Siden har oljeprisen falt videre.

Som en følge av utviklingen ventet 9 av 20 økonomer rentekutt i desember, viste en undersøkelse gjennomført av TDN Finans.

«Pengepolitikken er ekspansiv og understøtter omstillingen i norsk økonomi. Kronen har svekket seg, og prisveksten har tatt seg opp. En lavere styringsrente kan øke risikoen for at veksten i eiendomspriser og gjeld tiltar. Usikkerhet om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt fram i rentesettingen», heter det i pressemeldingen fra sentralbanken.

- Gradvis til syne

Norges Bank publiserte nylig sin rapport om Regionalt nettverk, som er en spørreundersøkelse blant norske bedrifter. Sentralbanken legger som kjent stor vekt på denne når renten fastsettes.

Resultatet viste at svakest er utviklingen i oljeleverandørindustrien, som rapporterte om en produksjonsnedgang på rundt seks prosent årlig rate.

«Virkningene på norsk økonomi av fallet i oljeprisen og nedgangen i oljeinvesteringene kommer gradvis til syne,» understreker sentralbanken i torsdagens pressemelding.

Norges Banks ser nå et fall i oljeinvesteringene på 11 prosent i 2016, 6 prosent i 2017 og 3 prosent i 2018. I forrige rapport anslo sentralbanken en nedgang på henholdsvis 10 prosent, 5 prosent og 2,5 prosent, opplyser TDN Finans.

«Husholdningenes konsum og private investeringer ventes å bli lavere fremover enn tidligere lagt til grunn. På den andre siden vil en ekspansiv finanspolitikk bidra til å holde etterspørselen etter varer og tjenester oppe. ­Samlet sett er det utsikter til at veksten fremover blir litt svakere enn ventet. Arbeidsledigheten ventes å stige noe mer enn anslått i forrige rapport,» skriver sentralbanken torsdag.

Finansdepartementet har besluttet at nivået til den motsykliske kapitalbufferen for bankene holdes uendret, i tråd med råd fra Norges Bank, melder samtidig departementet.

Videre oljeprisfall

Oljeprisen falt tidligere i måneden falt til en ny årsbunn under 40 dollar per fat. Dette skjedde etter at oljekartellet Opec under sitte forrige møte ikke meldte om kutt i produksjonen - slik mange hadde håpet på.

Før prisene begynte å falle ifjor sommer, lå de på godt over 100 dollar fatet. I skrivende stund er prisen på nordsjøolje 37,11 dollar fatet.

Følg oljeprisen på DNs børs og markedssider

Onsdag kveld norsk tid offentliggjorde den amerikanske sentralbanken Federal Reserve at den hever styringsrenten i USA.

Les også:

Asia i dag: Drukner i kontanter

Fikk ikke én eneste krone

- En historisk dag

Se DNtv: Slik blir du klar for vinterløping

Slik blir du klar for vinterløping
- Ingen grunn til å droppe utetreningen når vinteren kommer.
01:46
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.