Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,75 prosent torsdag. Dermed gikk det som samtlige 17 økonomer TDN Finans var i kontakt med i forkant varslet.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank mener mangelen på hint om neste rentekutt overrasker markedet.

- Det som som kanskje er litt overraskende for markedet, og årsaken til at kronen styrker seg og renten går litt opp her, er at det mangler fullstendig hint om at de planlegger å kutte i desember, sier Jullum til Dagens Næringsliv.

- Skjer ikke før neste år

Han peker på at kronekursutviklingen og statsbudsjettet trekker i motsatt retning. Samtidig viser Norges Bank til svakere privatforbruk enn ventet, og at renteforventningene i landene rundt oss har gått ned. Den registrerte ledigheten har også vært omtrent som ventet, ifølge Jullum.

- Det virker som at utviklingen siden september har trukket i hver sin retning, men at det i sum er veldig balansert og i tråd med det bildet de tegnet i september. Det betyr at de ser fortsatt for seg å kutte renten, men at det ikke skjer før neste år, sier sjeføkonomen.

Han tror desember-møtet vil bli avgjort av datamengden fremover, og spesielt oljetellingstallene tidlig i desember og signalene fra sentralbankens regionale nettverk.

- Det er stor usikkerhet fordi nøkkeltallene spriker veldig i øyeblikket. Ser man tegn til at det stabiliserer seg, eller at det blir verre, vil dette avgjøre om de kutter renten i desember. Men det mangler nok klare hint til at markedet fikk en følelse av at de sitter og venter på dét, sier Jullum.

- Ingen konklusjon

Det er også oppfatningen til sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets. Han mener Norges Bank ikke gir noen klar konklusjon om at ting har gått dårligere.

Sjefanalytiker Erik Bruce, Nordea Markets.
Sjefanalytiker Erik Bruce, Nordea Markets. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

- De gir ikke noen klar konklusjon på om de ser for seg et tidligere eller senere rentekutt, sier Bruce til DN.

Sentralbanken har åpnet for at renten kan bli kuttet ytterligere i løpet av det neste året. I markedet var det ifølge Bruce priset inn en viss sannsynlighet for at renten ville bli satt ned allerede i desember.

Venter desemberkutt

Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets fastholder troen på at det kommer rentekutt ved neste korsvei i desember, selv om det ikke det er klokkeklart.

- Vi har svakere vekstutsikter enn Norges Bank har, vi synes tallene har trukket mer ned enn opp i det siste, sier Dørum til Dagens Næringsliv.

Samtidig er pengepolitikken rundt oss mer ekspansiv, som i Sverige, og ventes mer ekspansiv av Den europeiske sentralbanken, påpeker han.

- Spesielt i arbeidsmarkedet så ser tallene noe styggere ut enn det Norges Bank har lagt til grunn. Norges Bank har jo sagt at det er en sannsynlighetsovervekst for at det kommer nok et kutt. Det er ikke åpenbart at det kommer til å skje i desember, men vi tror mest på det, sier DNB-økonomen.

Det to ting som trekker i motsatt retning for norsk økonomi, svak kronekurs og mer ekspansiv budsjettpolitikk. Den svake kronekursen er imidlertid midlertidig, påpeker Dørum.

Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB.
Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Hensyntatt endringene i det strukturelle underskuddet, og at mer penger hentes fra utenlandske formål til asylformål innenlands, er budsjettet enda mer ekspansivt enn det Norges Bank beskrev sist, ifølge økonomen.

- Den mer ekspansive budsjettet kommer ytterligere til å dempe effekten av oljebremsen, sier Dørum.

Kronen opp

Markedsreaksjonene i etterkant av møtet kan imidlertid tyde på at troen på desemberkutt har falt noe.

Kronen styrkes med rundt seks øre mot euro i etterkant av beslutningen. En euro koster i skrivende stund 9,34 kroner.

Hovedstyret i Norges Bank påpeker at norsk økonomi ser ut til å utvikle seg litt svakere enn lagt til grunn enn i forrige pengepolitiske rapport, ifølge begrunnelsen som følger rentebeskjeden.

På den andre siden har kronekursen vært svakere enn forutsatt, og en mer ekspansiv finanspolitikk vil bidra til å holde etterspørselen etter varer og tjenester oppe, ifølge sentralbanken.

"Virkningene av fallet i oljeprisen og nedgangen i oljeinvesteringene kommer gradvis til syne, og er særlig tydelige i regioner med nær tilknytning til oljevirksomheten", heter det.

Les også: - Jeg prøver å lese alle setningene to-tre ganger for å se om det er noe her
Kronen styrkes mot alle de store valutaene
Norges Bank rører ikke renten (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Se DN Tv: Kristian Røkke: - Nedturen vil vare
Kristian Monsen Røkke: nedturen vil vare
32-åringen tar med seg erfaringen fra USA når han skal lede Akastor gjennom krisen
02:04
Publisert: