Onsdag publiserte Nordea Markets rapporten «Nordea Economic Outlook» med oppdaterte prognoser for forventet økonomisk utvikling de neste årene.

Utviklingen i norsk økonomi har sjelden vært mer todelt, ifølge sjeføkonom Kjetil Olsen.

Frem mot 2017 venter meglerhuset totalt sett et svakere bilde av vekst, arbeidsledighet og inflasjon enn hva Norges Bank har lagt til grunn.

Det vil gi seg utslag i ett ekstra rentekutt til neste år, ifølge meglerhuset.

- Allerede i løpet av 2016 regner vi med at tegnene blir klare på at oppsvinget sentralbanken venter i 2017 uteblir. Derfor venter vi to rentekutt i løpet av 2016, skriver analysesjef Erik Bruce i rapporten.

Analysesjefen utelukker imidlertid ikke muligheten for at det kommer mer.

- Skulle forbruksveksten bli betydelige svakere enn vi venter, kan det utløse flere rentekutt, presiserer Bruce.

Nordea venter nå at verdiskapningen (Fastlands-BNP) vil øke med 1,4 prosent i både 2015 og 2016, mens den i 2017 vil øke 1,7 prosent.

Nullrenter

På sikt regner Nordea med «en viss» normalisering av dagens rekordsvake krone - hjulpet av noe stigende oljepris.

Rentekuttene fra Norges Bank vil derimot begrense kronestyrkingen, og sentralbanken vil strekke seg langt for å holde kronen svak, ifølge meglerhuset. Resultatet kan bli negative renter.

- I en situasjon med stigende arbeidsledighet og fallende inflasjon, vil Norges Bank gå langt for å hindre en markant kronestyrking. Skulle valutamarkedet virkelig snu kan det tvinge fram negative renter også i Norge, forklarer Bruce.

Dette er ikke usannsynlig, istemmer sjeføkonom Kjetil Olsen.

- Kutt ned mot null og under er i all hovedsak for å påvirke valutakursen, sier han til DN.

Fordi effekten av et rentekutt blir stadig mindre når styringsrenten nærmer seg null, vil ikke eventuelle negative renter føre til noen «rentefest» for boliglånskundene.

- Det er en grense for hvor langt bankene kan sette ned utlånsrentene sine ytterligere. Kutt utover det vi antyder i 2016, er det mindre sannsynlig at vil komme kundene til gode, forklarer Olsen.

Han anslår at bankene kan kutte lånerentene med i overkant av ytterligere 0,5 prosentpoeng.

Færre boliglån

Nordea har imidlertid lokalisert en faktor som kan få negative konsekvenser for norske boliglånskunder fremover:

Usikkerheten i forkant av den første rentehevingen i USA.

Her har styringsrenten ligget rundt null siden finanskrisen, og «ingen» vet hva som vil skje når den igjen heves. Utsiktene til renteoppgang i USA har gjort det mer lønnsomt for amerikanske selskaper å finansiere seg i euro og veksle til dollar, forklarer Olsen.

- Dermed har prisen for å veksle fra euro til dollar økt, sier han.

Dette har smittet over i andre valutatransaksjoner, og gjort det dyrere for norske banker å veksle euro til norske kroner.

Fortsetter finansieringskostnadene å øke, kan det bety at rentekuttene fra Norges Bank ikke når ut til publikum, frykter Olsen.

- Det kan føre til at bankene i Norge blir noe mer tilbakeholdne med å gi ut lån. Dette, sammen med kapitalkravet fra Finanstilsynet, kan bidra til å fortserke en nedtur i norsk økonomi, sier Olsen.
 

 

Les også: - Innholdet kan være noe annet

Dette boligmarkedet snudde i år: - Det har gått superbra

Elbilene kan tømme Norge for strøm

 

Se også:

Britene gleder seg over billige, norske juletrær:

Britene gleder seg over billige norske juletrær
Akkurat nå er ett britisk pund verdt rundt 13 norske kroner. Det begeistrer briter, som har Norge som en av hovedlevrandørene av juletrær.
01:13
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.