Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,50 prosent, ifølge en melding onsdag. Samtidig oppjusteres rentebanen.

"Analysene i rapporten innebærer en styringsrente som holder seg nær en halv prosent de neste par årene. Samtidig innebærer renteprognosen at det er litt større sannsynlighet for at styringsrenten settes ned enn opp det nærmeste året", heter det i dagens melding.

Dette er også budskapet til sentralbanksjef Øystein Olsen, som onsdag presenterte beslutningen.

– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en melding onsdag.

Sentralbanken kan heller ikke kan utelukke at styringsrenten kan bli negativt, skulle norsk økonomi bli utsatt for nye store forstyrrelser.

"Når styringsrenten er nær en nedre grense, øker usikkerheten om virkningen av pengepolitikken. Det taler for å gå mer varsomt fram i rentesettingen og reagere noe mindre på nyheter som endrer utsiktene for økonomien, enten disse trekker i retning av en lavere eller høyere styringsrente", heter det i Norges Banks pengepolitiske rapport, som også ble fremlagt onsdag.

Som ventet

Utfallet av rentebeskjeden var ventet.

I alt elleve av 13 økonomer TDN Finans var i kontakt med i forkant varslet uendret rente. Det samme synet hadde fire av fem økonomer i DNs rentepanel(DN+).

Sentralbanken påpeker som ventet at prisveksten og påslaget i pengemarkedet har vært uventet høy de siste månedene.

Samtidig mener Norges Bank at det er tegn til at veksten i norsk økonomi tar seg opp litt raskere enn anslått i juni.

"Boligprisveksten har tiltatt og vært høyere enn ventet. Lave renter kan bidra til at veksten i boligprisene holder seg oppe og øke sårbarheten i det finansielle systemet. På den andre siden er veksten i norsk økonomi moderat, og kapasitetsutnyttingen er under et normalt nivå. Lav kostnadsvekst og en noe sterkere krone gjør at prisveksten trolig vil avta etter hvert", heter det i dagens melding.

Hovedstyret påpeker imidlertid at det er utsikter til at prisveksten den nærmeste tiden blir høyere enn anslått i forrige rapport.

"Inflasjonsforventningene er fortsatt godt forankret og nær målet", skriver Norges Bank.

Oppjusterer rentebanen

I dagens vurdering påpeker også Norges Bank at utsiktene for importveksten hos Norges handelspartnere er noe svakere enn i juni, og forventede styringsrenter ute har falt litt.

Norges Bank ser nå en styringsrente på 0,49 prosent i desember 2016, mot tidligere 0,25 prosent. I juni 2017 ventes styringsrenten til 0,40 prosent, opp fra tidligere 0,26 prosent, og liggende stabilt på 0,40 prosent til desember 2017 (0,27%).

I juni 2018 ventes renten til 0,42 prosent (0,29%), stigende til 0,51 prosent i desember 2018 (0,36%). Norges Bank ser en styringsrente på 0,66 prosent i juni 2019 (0,50%), økende til 0,92 prosent i desember 2019 (0,75%).

Les også: Dommedagsprofet: - Sentralbanker er de siste alkymister

Følg markedet med DN Investor

Hør DN-podcast om maktens språk: Er Trump og Brexit et tegn på at makten snakker over hodet på folk? Hvorfor vender folk seg fra ekspertene og heller hører på frisører enn ministre? DNs politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim diskuterer maktens språk med Marte Gerhardsen og Lars-Erik Grønntun.

Får du ikke opp spilleren? Prøv her eller her.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Se DNtv:

Derfor holder Norges Bank styringsrenten uendret på 0,5 prosent
Sentralbanksjef Øystein Olsen forklarer bakgrunnen for rentebeslutningen.
04:24
Publisert: