Hvert år samles DN privatøkonomipanel for å se inn i krystallkulen for folks privatøkonomi neste år. Her er rådene for din økonomi.

Les hele privatøkonomipanelet - og se hvor mye du får ekstra i kroner og øre neste år.

Les hele saken her: - Ta vare på det du har dn+ (+)

Rolf Mæhle, fagsjef i Finans Norge med kreditt og husholdningsøkonomi som arbeidsområde: 

 • Ungdom og unge voksne: Sett i gang boligsparing så snart som mulig. I 2016 øker den totale beløpsgrensen for BSU fra 200 000 til 300 000 kroner. De svært gode BSU-rentene, i kombinasjon med den nye, høye maksimalgrensen, gjør at jeg vil anbefale unge å starte BSU-sparing før de får skattepliktig inntekt (må tjene minst 70 000 kroner i året for å få fullt skattefradrag). Tidlig sparestart og høy rente gir en betydelig rentesrenteeffekt.
 • Unge boligkjøpere: Benytt de lave lånerentene til å nedbetale knallhardt på boliglånet den første tiden. Dette er en effektiv beskyttelse mot boligprisfall.
 • Usikre lønnsmottakere: Frykter du å miste jobben, er det viktig å være i forkant når det gjelder privatøkonomien. Ta gjerne kontakt med banken, få hjelp til å sette opp et budsjett og ha i beredskap tiltak dersom det verste skulle skje; tap av jobb og overgang til dagpenger. Eksempel på tiltak: Kutt i forbruk, lengre nedbetalingstid på lånet, avdragsfrihet i en begrenset periode, salg av bil mv.
 • Etablerte/godt voksne: Har du ikke gjort det ennå, så gjør det nå: Logg deg inn på NAVs pensjonsportal og få en oversikt over din pensjonsopptjening i folketrygden og via jobben. Her kan du gjøre beregninger, og finne ut om og eventuelt hvor mye du bør spare privat for å sikre deg en akseptabel pensjonistøkonomi.
 • Pensjonister: Bruk gjerne av boligformuen ved å ta opp boliglån, men ta høyde for fremtidige inntektsendringer. Mange har for eksempel avtalt utbetaling av innskuddspensjon i ”kun” ti år. Ektefellen kan falle fra, og gi redusert inntekt. Lånerenten kan øke betydelig. Sørg for gode buffere både i forhold til likviditet og boligverdi. 

 

Fagsjef personlig økonomi, Dag Jørgen Hveem , Handelshøyskolen BI

 • Benytt lavrenteperioden til ekstra nedbetaling av lån eller annen sparing. Sjekk at du har gunstigste rente du har den beste renta du ut fra din situasjon kan få.
 • Gjør en liten gjennomgang av dine skadeforsikringer; putt dokumentene i scanneren og send til noen aktuell forsikringsselskaper. Det er ikke uvanlig at forsikringsselskapet skrur opp prisen etter første års "introduksjonstilbud", noe du kan forhindre ved å bruke konkurransen i markedet.  
 • Unge og middelaldrende: Hva ser alderspensjonen ut til å bli? Lag en finansiell plan basert på en egnethetstest, sett i gang og la sparingen leve sitt "eget liv". Spar primært i enkle og oversiktlige fondsprodukter, primært aksjefond i tillegg til banksparing og nedbetaling av boliggjeld.
 • Hvis du er langsiktig og har planer om boligkjøp, så bør man ikke vente.  Som hovedregel vil det være billigere å eie enn å leie, ikke minst pga. skattefavorisering av eiealternativet.
 • Hvis du vet at barna skal være i Oslo eller andre pressområder om noen år og en del år frem i tid: Vurder sekundærbolig for utleie, og vær påpasselig med hvem du leier ut til. Skatt på leieinntekter blir redusert i 2016 og det er fortsatt en liten formuesskatterabatt.
 • Hvis du har mulighet til å hjelpe barna med "inngangsbilletten" i boligmarkedet, så gjør det, men tenk gjennom om dette er noe du innestår for også på sikt. Og dersom det er ønske om likebehandling av barna, tenk gjennom om du har mulighet til å hjelpe øvrige i like stor grad. Lag et lite "barneregnskap" der det fremgår hvem som har fått hva (med litt avrundete tall) og la det fremkomme at alle skal få likt, om ikke før så iallfall ifm. det endelige arveoppgjøret.
 • Samboere: Skriv samboeravtale og gjensidig testament. Den samboeren som lar det utvikle seg et skjevt økonomisk forhold under samlivet, lever økonomisk farlig hvis forholdet tar slutt.
 • Ektefeller med voksne særkullsbarn: Tenk gjennom arveoppgjøret og lag testament som særkullsbarna kan undertegne på. Det kan spare etterlatte for mye styr, kanskje en del bråk og advokatutgifter.

Advokat Birgitte Schjøtt Christensen i Advokatfirmaet Elden

- jobbet mye med saker innen familie - og arverett.

Hennes råd for 2016:

 • Hjemmearbeidende helt eller delvis? Kom deg ut i fulltidsjobb!
 • Pass på at du kan forsørge deg selv når du blir alene. Alle samliv avsluttes en dag, enten ved samlivsbrudd og dødsfall. Det er bare hvis du dør først at du «slipper» å stå på egne ben.

  Jeg siterer Trond Viggo:
  En dag er det slutt, så står du der helt aleine
  Du kan ikke gå til skolen mer nå, du må starte sjæl
  Skaffe 'ræ klær - aleine
  Finne 'ræ jobb - aleine
  For da (For da) Får du fri (Får du fri)
  Får du prøvd hva du vil bli

   
 • Hvis du er i samliv nr. 2+ med barn fra tidligere forhold:
  Sett deg inn i arverett og reglene for deling ved samlivsbrudd. Dvs. oppsøk advokat som kan dette rettsområdet. Dette er for avansert til at folk kan ordne dette uten profesjonell hjelp. En del advokater ser dessverre ikke sin egen kompetansebegrensning her, så unngå firmaadvokaten med mindre hun er et bredfaglig unikum.
  - Sjekk livs- og uføreforsikringene til deg og partneren.
  - Skriv samlivskontrakt.
  - Vurder ektepakt hvis du er gift.
  - Sett opp (gjensidig)testament.
   
 • Stell pent med flokken din.
  Familiekonflikter rundt samlivsbrudd, barn og arv er som regel varmest i familier som er dårlig limt sammen. Innsats for å styrke nære relasjoner gir langsiktig helsemessig og økonomisk avkastning.
 • Å spare til barna» – konfliktstoff ifb. samlivsbrudd
  Hvem eier pengene? Foreldre eller barn? I utg.pkt. navnet på kontoens eier, ikke disponenten.
  Hvis forelder er eier og gift, så er saldoen per samlivsbruddet gjenstand for likedeling ved separasjon.
  Hvis barn er eier, så betydning for stipend fra Lånekassen (reduksjon hvis formue over kr 382 339 i 2016.).
  Hvis barn er eier, så kan ikke foreldrene «forsyne» seg.
  Uansett skatter foreldrene av barnas formue og inntekt frem til inntektsåret barnet fyller 17.
  Mitt råd: Spar selv, og støtt barna økonomisk når du kan.
   

Fagsjef og seniorrådgiver Hilde Nordstoga i rådgivingsselskapet Gabler Steenberg & Plahte.

 • Vær obs ved jobbskifte! Vær bevisst på den økonomiske verdien av pensjons- og forsikringsordningene du har gjennom ansettelsesforholdet ditt. Disse er en del av de totale lønnsbetingelsene. Hvis en potensiell ny arbeidsgiver har dårligere betingelser på disse områdene enn hva du har der du er, bør du derfor forsøke å få dette kompensert i form av høyere lønn.
 • Ta ansvar for egen alderspensjon! Dersom du har innskuddspensjonsordning gjennom jobben bør du ha et bevisst forhold til hvorledes pensjonskapitalen investeres. Størrelsen på alderspensjonen din er avhengig av innskuddenes størrelse og hvilken avkastning du får på pensjonssparingen. I de aller fleste innskuddsordninger gjelder et såkalt individuelt investeringsvalg, slik at du selv kan velge hvilken aksjeandel du vil ha.
 • Sørg for at dine pensjonskapitalbevis blir forvaltet på best mulig måte! Dersom du slutter i en bedriften med innskuddspensjonsordning får du utstedt et pensjonskapitalbevis. Da blir bevissthet om plassering av pensjonskapitalen enda viktigere. Dette fordi du selv bærer alle kostnader, og da - i tillegg til mulig avkastning og risiko - må ta hensyn til disse. Hvis du har flere pensjonskapitalbevis vil det normalt lønne seg å slå sammen disse for lavere kostnader og en mer oversiktlig pensjonssparing. Det er altså viktig å sørge for best mulig forvaltning av pensjonsmidlene dine - til en riktig pris.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.