– Det er potensial for at den flytende boliglånsrenten for de beste kundene kan gå ned mot 1,5 prosent i år gitt to-tre rentekutt fra Norges Bank.

Det sier analysesjef for kredittobligasjoner i Swedbank, Pål Ringholm.

Han presiserer at det også forutsetter at utenlandske banker forblir aggressive i sine utlån til bolig i Norge.

Beste flytende boligrente vaker nå rundt to prosent, samtidig som enkelte slår til på fastrente på nær det dobbelte. Ifølge Statistisk sentralbyrå har rundt én av ti nordmenn fastrente, og det store flertallet av disse binder renten i fem år eller mindre.

Ringholm tror også fastrentene kan bli lavere.

– Poenget for folk flest er at dette ikke er en spekulasjon, det er en forsikring. Og i dag er forsikringspremien historisk lav. Man må ikke la seg blende av folk som sier at renten skal være lav til evig tid. Det bruker den ikke å være, og ingen vet hva den er om noen år uansett. Så bind renten dersom du har behov for en sikker betaling hver måned i årene fremover, sier Ringholm.

Les om familien som har bundet renten i 20 år:

Har bundet boligrenten til Rasmus (1) er 21 år dnPlus  (DN+)

Umulig å forutse

Investeringsdirektør Gunnar Torgersen i Holbergfondene mener det er umulig å forutse renten flere år frem i tid. Selv om Norges Bank kutter styringsrenten, som i dag er på 0,75 prosent, tror han ikke det nødvendigvis får stort gjennomslag i boligrentene.

– Sverige har negativ sentralbankrente, likevel ligger de beste flytende boliglånsrentene rundt to prosent. Så vi kan kanskje få en flytende boligrente på 1,5 hvis sentralbankrenten blir null eller negativ. Det betyr for alle praktiske formål at vi er i nærheten av bunnen for flytende rente nesten uavhengig av hva sentralbanken gjør, sier han.

Torgersen ser ikke bort fra at faste boligrenter kan falle ett prosentpoeng til, men understreker også at de kan stige mye.

I likhet med Ringholm mener han det kan være fornuftig å binde renten – som en forsikring.

Samtidig mener Torgersen at man kan se på flytende renter i seg selv som en forsikring mot dårligere tider.

– Fordi man kan anta at Norges Bank har en lav rente når det er dårlige tider – og omvendt, sier Torgersen.

Holder på flytende

Fagsjef for personlig økonomi Dag Jørgen Hveem ved Handelshøyskolen BI mener tilbudet for rentebinding er dyrt sammenlignet med hva han mener er sannsynlig rentenivå over svært lang tid.

– Jeg synes det er positivt at kundene har dette alternativet som en forsikring, men vil ikke anbefale noen å gå inn i dette, sier Hveem.

Les også:

Hun kjøpte Reitans strandvilla for 34 mill.  

Får ikke hevet kjøp av 211 årgangsviner

- Det skal bygges veldig, veldig mye mer for at boligprisene skal falle  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.