Eie boligen:
Kjøpesum
Årlig verdistigning på bolig
Rentekostnad lån/tapt renteinntekt
Kjøpsomkostninger:
  - Dokumentavgift
  - Diverse andre kostnader
Løpende utgifter per år (for eiere):
 - Fellesutgifter/kommunale avgifter
 - Nødvendig vedlikehold
 - Forsikring av bygning (enebolig, rekkehus)
 - Eiendomsskatt
Salgskostnader:
 - Meglerhonorar
 - Annonsekostnader
Vekst i leieutgiftene
Inflasjon
Leie av tilsvarende bolig:
Leiekost per mnd for tilsvarende bolig
I prosent av kjøpesum blir leien da: 
Tidshorisont (antall år du skal sammenligne)
Resultat
Boligprisen salgsåret
Totale kostnader ved å leie
Totale kostnader ved å eie
Lønnsomhet ved å eie

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.