Familiesituasjon:   Alder   Kjønn
Familiemedlem nr 1
Familiemedlem nr 2
Familiemedlem nr 3
Familiemedlem nr 4
Familiemedlem nr 5
Familiemedlem nr 6
Familiemedlem nr 7
Inntekt og skatt:
Lønnsinntekt 1
Lønnsinntekt 2
Barnetrygd og kontantstøtte
Andre skattefrie inntekter
Andre fradrag (ikke renter på lån)
Samlet skatt
Samlet netto inntekt
Låneforutsetninger nytt lån:
Lånetype
Nedbetalingstid
Rente
Lån du skal beholde:
Samlet lånebeløp
Samlet månedlig terminbeløp
Gjennomsnittsrente
Levekostnader: År      Månedlig
I forhold til normen:
Mat og drikke
Klær og sko
Personlig pleie
Lek og fritid
Andre dagligvarer
Husholdningsartikler
Sum
Andre kostnader:
Barnehage
Bilutgifter
Boutgifter (leie/fellesutgifter, kom.avg., e.skt.)
Bolig: Strøm/annen energibruk
Boligvedlikehold
Fagforeningskontingent
Ferieturer
Forsikringer (ink innbo/bygning)
Lånekostnader i dag (før nytt lån)
Pensjonsordning i arbeid
Reiseutgifter/månedskort
Telefon/mobil/bredbånd/TV
Tidsskrifter/abonnement
Uteliv
Andre utgifter, inkludert uforutsette utgifter
Ekstra reserve/Annen sparing
Sum andre kostnader
Disponibelt inntekt til lånebetjening

Dette kan du låne

Andre nøkkeltall:
Gjeld i forhold til inntekt
Lånekostnader i % av inntekt
Skatteprosent før nytt lån
Skatteprosent etter nytt lån
Første års rente nytt lån
Første års avdrag nytt lån
Lånekostnad etter skatt

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.