Lånebeløp  
  Nominell rente  
  Etableringsgebyr  
  Antall terminer per år  
  Termingebyr (per termin)  
  Lånets nedbetalingstid (år)  
  Antall år avdragsfrihet  
     
  Effektiv rente  
  Sum renter og gebyr  
  Terminbeløp  
  Terminbeløp i avdragsfri periode  
 
  Nedbetalingsplan de første terminene:
  Termin- Renter og    
  Termin beløp gebyrer Avdrag Restgjeld  
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  Nedbetalingsplan per år:  
    Termin- Renter og    
  År beløp gebyrer Avdrag Restgjeld