Storsalget av en større aksjepost i selskapet Obligo bidro til å sende nær en halv milliard på Agastis bunnlinje ifjor. Det skrudde også det regnskapsmessige resultatet til pluss fra minus.

"2015 var et godt år for Agasti og våre aksjonærer. Gammel virksomhet er historie og vi har etablert Obligo med ambisjonen om å bli ledende innen investeringer og forvaltning av nordisk eiendom. Blackstone, en av verdens største og mest respekterte kapitalforvaltere, har kommet inn på eiersiden og som forretningspartner i Obligo", sier Agasti-sjef Jørgen Pleym Ulvness i dagens melding.

Fortsatt underskudd

Agasti fikk et resultat etter skatt på 517 millioner kroner i 2015, hvorav 481 millioner kroner skriver seg fra fjerde kvartal. Tallene inkluderer Blackstones kjøp av 34 prosent av Obligo og tilhørende skattefri gevinst på 539 millioner kroner.

Les også: Ydstebø selger seg ned i Agasti

Agasti beskriver tallene som "beste resultat siden 2008". Det er imidlertid også Agasti/Actas første overskudd på like mange år - regnskapsmessig.

Svunne tider: Agasti/Acta tjente én milliard på driften før finanskrisen i 2007. Siden bar det utfor. Faksimile: Årsrapporten 2009. (saken fortsetter under) Svunne tider. Faksimile: Actas årsrapport 2009.

Den store gevinsten i 2015 oppstår fordi salget er regnskapsført som et salg av hele virksomheten, fremgår det av kvartalsrapporten.

"Den resterende andelen på 66 prosent er regnskapsført til virkelig verdi og bokført som en investering i et joint venture i henhold til egenkapitalmetoden. Denne andelen av resultatet etter skatt inntektsføres som driftsinntekter", heter det.

Uten gevinstføringen gikk Agasti med netto underskudd fra videreførte virksomheter også i 2015,  på -73 millioner kroner, opp fra et underskudd på 54 millioner kroner året før. Driftresultatet var på -41 millioner kroner (-87).

Betaler ut

Agasti betalte 223 millioner kroner i salgsutbytte i desember 2015, tilsvarende 0,76 kroner per aksje.

Selskapet foreslår et utbytte "i størrelsesorden" 0,4 kroner per aksje for 2015, tilsvarende omlag 118 millioner kroner.

"Våre kunder har fått exit muligheter i tråd med våre uttalte målsetninger, og har mottatt utbetalinger på omlag 7,5 milliarder kroner i 2015", sier Pleym Ulvness.

Som en konsekvens av transaksjonen med Blackstone, ble all virksomhet og samtlige ansatte i Agasti overført til Obligo med datterselskaper fjor, der Obligo er nå paraplyen for all operativ virksomhet.

"Fra fjerde kvartal 2015 vil Obligokonsernet yte administrative tjenester til Agasti Holding ASA og heleide datterselskaper", heter det.

Vurderer "likviditetshendelse"

Obligo vil fortsette å forvalte porteføljer kjøpt av Blackstone tilsvarende en verdi på om lag 10,4 milliarder kroner, og motta forvaltningshonorar på rundt samme nivå som før frem til juli 2016. I tillegg vil Obligo motta honorarer på 25 millioner kroner i første kvartal 2016 for overgangstjenester knyttet til porteføljer som ikke lenger vil bli forvaltet av Obligo, fremgår det.

"Obligo vurderer ulike muligheter innen infrastruktur, inkludert en potensiell likviditetshendelse og nye initiativer. Når det gjelder investeringer i private equity og shipping, har Obligo en mer opportunistisk tilnærming, selv om hovedstrategien for disse segmentene er å fortsette å skape best mulig verdier for aksjonærene og forvalte til forfall", skriver selskapet.

Etter gjennomføring av Obligo-transaksjonen er Agasti nå et rent finansielt investeringsselskap som eier 66 prosent av Obligo i tillegg til andre juridiske enheter. Agasti har også inngått en aksjonæravtale med Blackstone som utvanner Agastis kontroll i Obligo.

"Av avtalen fremgår det at de to eierne må være enige i flere viktige avgjørelser fremover. Blackstone er også en av Obligos største kunder. Fremtidig verdivurdering av Agasti avhenger av Obligos resultater og utbyttekapasitet", heter det.

Agasti-aksjen stiger omlag fem prosent til 1,6 kroner på en positiv Oslo Børs torsdag. Det priser selskapet til 462 millioner kroner. Det er mer enn 20 prosent lavere enn for seks måneder siden, men nær 60 prosent mer det siste året, før utbytte.

Agastis andel av overskuddet fra Obligokonsernet i fjerde kvartal 2015 var 57 millioner kroner, før avskrivninger på 76 millioner kroner, ifølge selskapet.

Følg markedet på DN Investor HER

Les også: Asia i dag: Sentralbankene mangler ammunisjon
Over en tredel av boligene i oljebyen står tomme
Federal Reserve måtte balansere (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Se DN Tv: Obama: - Trump blir ikke president
Obama: - Trump blir ikke president
Donald Trump leder blant de republikanske presidentkandidatene, men Barack Obama tror ikke på at han blir USAs neste president.
01:20
Publisert: