Det Kjell Inge Røkke-dominerte Aker ASA er tungt vektet mot olje og offshore gjennom store eierandeler i blant annet oljeserviceselskapet Aker Solutions, oljeselskapet Det norske og skips- og fartøyeierselskapet Ocean Yield.

Toppsjef Øyvind Eriksen er likevel ikke videre bekymret for den senere tids oljeprisfall og svekkelse i flere oljerelaterte markeder.

- Tross uro og fallende olje- og aksjepriser, ser vi i dag flere muligheter enn trusler for Aker. Hver og en, er samtlige selskaper i Akers industrielle portefølje sterkere i dag enn forrige gang vi opplevde turbulens i kapitalmarkedet og fallende oljepriser, sier Eriksen i en melding.

Han fastholder selskapets utbyttepolitikk om at 2-4 prosent av selskapets verdier (net asset value) skal bli utbetalt til aksjonærene årlig, og en ambisjon om å øke det nominelle utbyttet hvert år.

- I et turbulent aksjemarked anser jeg Aker som en trygg havn som tilbyr gode utsikter til forutsigbare utbytter og høy direkteavkastning basert på oppstrømskontanter fra solide porteføljeselskaper, sier Eriksen.

Selskapene i Akers portefølje falt 7,5 prosent i verdi (NAV) i tredje kvartal, til 22,3 milliarder kroner tilsvarende 309 kroner per aksje, sammenlignet med 334 kroner ved utgangen av foregående kvartal.

Samtidig var Aker-aksjen ned 12,8 prosent i perioden.

Den totale verdien av Akers «Industrial Holdings» falt til 21,8 milliarder kroner, i hovedsak på grunn av en reduksjon i underliggende verdier på 1,8 milliarder kroner, som ble oppveid av bidraget på 1,5 milliarder kroner fra emisjon i Det norske i juli, opplyses det.

Les også:
Oljeprisene stuper
- Ufattelig imponerende  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.