Oppkjøpsrådgiverne i Credo Partners leverer svakere resultater for 2014.

– Vi utvikler våre porteføljeselskaper, og resultatene vil svinge fra år til år. Vi synes vi har hatt en fin utvikling i porteføljeselskapene, sier daglig leder Gudmund Killi.

Selskapet driver investering og restrukturering i andre selskaper, i tillegg til rådgivning.

Omsetningen