Øverst i Hagen-systemet troner selskapet Tvist 1 as, som i flere år var Stein Erik Hagens heleide selskap. Tvist 1 eier kun ti prosent av Hagen-selskapet Canica, men har gjennom A-aksjer kontrollen med familiens investeringer i Orkla og andre selskaper.

Nå viser 2014-regnskapet at den Sveits-bosatte datteren Caroline Hagen Kjos har overtatt 97,5 prosent av aksjene, mens Hagen sitter igjen med resten.

Ingen endring

Likevel har Caroline Hagen Kjos lite å si i selskapet på toppen av pyramiden ettersom opphavet beholder A-aksjene. Styreleder er Stein Erik Hagen, mens de to øvrige styreplassene fylles av Canica-toppene Nils K. Selte og Jan Ole Stangeland. Selte skriver i en epost at aksjeoverføringen er en del av et planlagt generasjonsskifte. Det har ikke lyktes DN å få noen kommentar fra en ferierende Stein Erik Hagen.

Innflytelse eller ikke, Hagen Kjos kan glede seg over at 2014 ble et solid år for selskapene familien har investert i. Regnskapet avslører netto finansinntekter på 76 millioner kroner, Som DN skrev for en uke siden innvilget Hagen-familien seg et aksjeutbytte fra Canica på 750 millioner kroner i 2014. Ti prosent av dette havnet i Tvist 1. Det foreslås ikke noe utbytte.

Tvist 1 hadde ved utgangen av 2014 eiendeler med en bokført verdi på nesten 1,6 milliarder kroner. Egenkapitalen i selskapet var 140,7 millioner kroner ved nyttår, mens gjelden utgjør 1,44 milliarder kroner.

10,6 milliarder

Ettersom Tvist 1 er morselskapet i Hagen-familiens selskapsstruktur gir konsernregnskapet et innblikk i hvordan investeringene utviklet seg i 2014. Året ble gjort opp med et overskudd på 259 millioner kroner, selv om driftsresultatet viser 65 millioner kroner i underskudd. Egenkapitalen i selskapet er bokført til 10,6 milliarder kroner.

Den absolutt største investeringen i balansen er eierskapet på 23,93 prosent i Orkla, en aksjepost som verdsettes til 9,9 milliarder kroner.

Caroline Hagen Kjos er eneeier i selskapet Tvist 2, som i likhet med de andre Tvist-selskapene har fått navn etter fjellhytta i Ål i Hallingdal. Gjennom Tvist 2 eier hun 30 prosent av aksjene i Canica. Tvist 2 fikk et årsresultat på 223 millioner kroner i 2014 som følge av utbyttet i Canica.

Også i dette selskapet har styret foreslått å droppe utbytte.

 

Les også: Stein Erik Hagen tar utbytte på 750 millioner kroner

 
Caroline Hagen Kjos suger til seg kunnskap i Davos

 

 

Les hele avisen(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.