Det svake resultatet fra HÅG skyldes blant annet en avsetning på 8,5 millioner kroner for tap ved salg av eierandelen i Hov+Dokka. Nettoresultatet var på minus 8,5 millioner kroner (2,7).

Selskapets driftsinntekter ble 125,5 millioner kroner (126,5) i kvartalet, mens driftsresultatet var på minus 2,4 millioner kroner (2,0).

Justert for avsetninger hadde HÅG et driftsresultat på 3,6 millioner kroner. Det rapporterte driftsresultatet skyldes en nedskrivning på seks millioner kroner i forbindelse med omstrukturering i USA.

Omstrukturering i USA
Omstruktureringen i USA innebærer at selskapet vil inngå et samarbeid med en partner i USA slik at HÅG ikke lenger vil ha en egen organisasjon der.

- Den operasjonelle risikoen i USA er omtrent borte. Om vi ikke selger noe i USA, taper vi ikke penger, men vi tjener selvsagt ikke noe heller, sa direktør for økonomi og finans, Andre Jaeger, i HÅG på en presentasjon onsdag.

Han beskriver HÅGs virksomhet i USA som et finansielt mareritt, hvor den ene negative overraskelsen har blitt avløst av en annen.

- Hvis den nye strategien i USA ikke fører frem, blir det ikke noen avsetning, sa Jaeger, og viser til at selskapets eksponering begrenses til en til to selgere.

Ifølge administrerende direktør Lars I. Røiri i HÅG er selskapet i gang med å finne en partner, men han ønsket ikke å kommentere noe utover dette.

Svake markeder
"2003 har vært et år preget av svake markeder, omstilling og svak lønnsomhet. Med sviktende etterspørsel i samtlige hovedmarkeder ble HÅGs organisasjons- og driftsstruktur endret for å være tilpasset selskapets langsiktige utfordringer", skriver Håg i en børsmelding.

Venter bedring
Håg venter en gradvis bedre markedsutvikling fremover.

"Håg opplever nå at den langvarige negative etterspørselstrenden har stagnert og at trenden i enkelte markeder er snudd i positiv retning. Håg forventer en gradvis bedre markedsutvikling," heter det i rapporten fra selskapet.

Ifølge Håg vil en salgsvekst de nærmeste årene ikke kreve vesentlige investeringer i anleggsmidler.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.