DNB Markets mener det ikke var overraskende at revidert nasjonalbudsjett for 2014 inneholdt noen «ekstra påplussinger». Nordea Markets ser ingen grunn til å endre sitt syn på veksten i norsk økonomi eller renter.

Det fremgår av oppdatering fra meglerhusene onsdag.

I det reviderte budsjettet vil regjeringen vil bruke 140,9 milliarder oljekroner i årets budsjett, som er 1,9 milliarder høyere enn tilleggsproposisjonen fra i høst.

Målt som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge endres det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet med 0,7 prosentenheter, mot 0,5 prosentenheter i saldert budsjett.

DNB Markets peker på at dette betyr at budsjettet gir en økt positiv impuls til fastlandsøkonomien.

«Det er ikke overraskende at regjeringen kommer med noen ekstra påplussinger i årets budsjett, gitt den svakere veksttakten i norsk økonomi. Vi venter større omlegginger i 2015-budsjettet, blant annet i form av betydelige skattelettelser», skriver DNB Markets i en oppdatering onsdag.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets viser også til at revidert nasjonalbudsjett for 2014 er noe mer ekspansivt enn tilleggsproposisjonen fra i høst.

Ifølge Bruce er budsjettet også noe mer ekspansivt enn det Norges Bank har anslått, men han mener forskjellen er for liten til å få noe påvirkning på sentralbankens vekstanslag og renter.

«Ingen grunn til å endre syn på vekst eller renter etter dagens budsjett», skriver Bruce i oppdateringen.

I revidert nasjonalbudsjett skriver regjeringen at den sterkere etterspørselsimpulsen fra budsjettet må ses i sammenheng med at anslaget for det strukturelle underskuddet for 2013 er nedjustert.

«For 2013 og 2014 sett under ett anslås denne budsjettimpulsen om lag som i fjor høst», heter det.

Det vises til at budsjettet for 2013 nå fremstår som litt mindre stimulerende eller ekspansivt enn lagt til grunn i fjor høst, mens budsjettet for 2014 fremstår som litt mer ekspansivt.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.