Relativt få lekkasjer om «godbiter» kan peke mot at inntektssvikt og ekstrautgifter blir mest dominerende i revidert budsjett. I dag kommer svarene fra Solberg-regjeringen. 

Revidert nasjonalbudsjett er «halvårsjusteringen» av 2015-statsbudsjettet lagt frem i oktober ifjor. I prinsippet  skal  revidert ikke være arenaen for ny politikk, men nettopp justeringer for å møte uforutsette endringer så langt i dette året.

 

Posepenger

Som DN fortalte igår, avlyser regjeringen den varslede poseavgiften. Det gir 700 millioner i uteblitte inntekter, ifølge regjeringens anslag. Opprinnelig skulle staten tjene cirka en milliard kroner på avgiften, men av ulike årsaker er anslagene nedjustert.

 

Slakkere tider

Slakkere tider gjør at kommunesektorens skatteinntekter svikter sammenlignet med budsjett. Ifølge regjeringens egne beregninger vil kommunene få et inntektsfall på 1,6 milliarder kroner i revidert budsjett på grunn av dette, slik DN skrev i forrige uke. På Frp-landsmøtet nylig varslet Siv Jensen at det kommer mer til kommunene i revidert. Partifeller og ordførere mente da at det var snakk om rundt en milliard.

 

Økende ledighet

Statsminister Erna Solberg  har varslet  1000 nye tiltaksplasser på grunn av økende ledighet. Til Aftenposten sier Solberg at det også kommer justeringer som gjør det billigere for bedriftene å permittere i arbeidsstokken. Det har også lekket ut at nye regler blir reversert slik at mange tusen uføretrygdede får økt skattefradrag.

 

Oljepenger

Budsjettimpulsen for oljepengebruken blir lik som den har vært de siste årene. I revidert anslår Finansdepartementet at SPU - Statens pensjonsfond utland - er på 7000 milliarder kroner ved utgangen av året. Det er tusen milliarder kroner mer enn anslaget ifjor.

 

Bilavgifter

Som DN omtalte i forrige uke, legger regjeringen frem et helt nytt system for bilavgifter i revidert budsjett. De nye avgiftene blir ikke innført nå, men det er i revidert budsjett prinsippene blir presentert. Avgiftene vris fra hestekrefter og vekt til utslipp: Vektkomponenten skal reduseres, effektkomponenten utfases og CO2- og Nox-komponenten økes i engangsavgiften på bil. Avgiftsfordelene for nullutslippsbiler blir uendret ut 2017. Fritaket for engangsavgift for nullutslippsbiler forlenges til 2020. Det vurderes en tilskuddsordning ved kjøp av nullutslippsbiler som skal erstatte dagens momsfritak.

Politi og forsvar

Finansministeren har selv lekket at det kommer ekstrapenger til store HV-øvelser i nord.

Politiet får ifølge NTB vel 40 millioner ekstra - mest til mer terrorvakthold, litt til forsøk med nytt dyrepoliti.

Syria

Antall kvoteflyktninger med særlige medisinske behov tredobles fra 20 til 60. Støtten til Syria og nabolandene økes med 250 millioner, til totalt én milliard kroner. Det blir økte bidrag for å avhjelpe flyktningsituasjonen i Middelhavet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.