Fred. Olsen Energy har havnet i store vanskeligheter etter at oljekrise tørket inn oljeselskapenes investeringer, og særlig rammet boring av nye lete- og produksjonsbrønner. Da oljesmellen traff i 2014, var riggselskapet nettopp i havn med et dyrt og omfattende oppgraderingsarbeid på sine rigger.

Selskapet er nå i vanskelige og omfattende forhandlinger med sine banker og eierne i selskapets milliard-obligasjonslån. Konsernsjef Ivar Brandvold hadde ingen nyheter da han la frem selskapets kvartalsrapport på en konferanse i Oslo sentrum onsdag. Han beskriver de pågående forhandlingene som «omfattende, men konstruktive».

– Det er pågående forhandlinger og omfattende diskusjoner og da er det ulike interesser. At vi nå velger å ikke betale avdrag og renter sier hvor alvorlig situasjonen er, sier han, og viser til at selskapet ikke lenger har fått lettelser i lånevilkårene og ikke lenger betaler hverken renter eller avdrag. Ettersom selskapet bryter med lånebetingelsene, kan långiverne kreve å få sine lån innfridd. Gjelden ble derfor nå omklassifisert i regnskapet fra langsiktig til kortsiktig.

Det kriserammede riggselskapet har gjort det klart at løsningen blir et spleiselag: Långiverne må akseptere å få barbert verdien på sine lån, bank- og obligasjonslånsbetingelsene må bli bedre, og aksjonærene må skyte inn mer kapital.

– Det blir en del av løsningen når man ser på ny kapital inn og nåværende aksjonærer. Det er gjenstand for diskusjon nå, sier Ivar Brandvold.

Han ønsker ikke å gi nærmere kommenterer, eller å kommentere hvordan selskapets største aksjonær, Bonheur, et selskap kontrollert av Fred. Olsen og hans familie, stiller seg.

Bonheur er også kontrollerende eier i NHST Media Group, som eier Dagens Næringsliv.

Tapte 1,6 mrd. kroner

Fred. Olsen Energy tapte hele 1,6 milliarder kroner i andre kvartal. Halvparten er barbering av verdien på en av selskapets rigger.

– Vi har for lav aktivitet i forhold til antall rigger i drift, sier Fred. Olsen Energy-sjefen.

– Hvor lenge kan det fortsette?

– Tapene følges opp nøye nå. Nedturen har vart lenger og vært kraftigere enn det vi greier å bære. Det er selvfølgelig et sterkt fokus på at vi bevarer likviditeten og handlingsrommet i så stor grad som mulig, sier Brandvold.

Brandvold forteller at de nå merker en positiv trend i ultradypvannsegmentet.

– Det er noen tildelinger, der det meste er fokusert på nye kontrakter for arbeid i 2019 og 2020. Vi ser også et skift fra veldig korte oppdrag til lengre oppdrag, sier han.

– Ser kreditorene de samme positive utsiktene som dere?

– Vi presenterer vårt syn på markedet, og så kommer sikkert den enkelte aktør inn med sine forutsetninger. Mer enn det kan jeg ikke kommentere.

«Altfor lave rater»

Analytiker Janne Kvernland i Nordea Markets bekrefter at optimismen er på vei tilbake.

– Riggmarkedet i Nordsjøen er på bedringens vei. Det vi har sett er at etterspørselen gradvis har kommet tilbake, som har resultert i signifikant økning i antall nye kontakter, sammenlignet med det vi har sett de seneste årene.

– Det er blitt mer attraktivt å jobbe offshore enn det har vært. Samtidig som cashflowen til oljeselskapene har forbedret seg vesentlig, som taler for økende aktivitet, sier analytikeren.

Kvernland påpeker at ratene for nye rigger har forbedret seg signifikant, med rundt en dobling fra bunnivået.

– For andre rigger har det ikke vært tilsvarende økning, påpeker hun.

Fred. Olsen Energy har en eldre flåte med Nordsjø-rigger, og Brandvold er ikke fornøyd med dagens rater. De la onsdag frem statistikk som viser at ratene i dypvannssegmentet er på et bunnivå.

– Ratebildet i dag er ikke bærekraftig. Det er altfor lave rater i dagens markedet til å forsvare en fornuftig drift, sier han.

Kvernland sier at ratene for eldre rigger sannsynligvis vil ta seg opp fra dagens nivå.

– For å reaktivere riggene må du opp fra ratenivået i dag. Spørsmålet er hvor mange rigger som får det, sier hun. (Vilkår)

Meretes utvalgte: Bra billigbobler
Har du invitert mange på fest i sommer? Da er dette boblene for deg.
01:17
Publisert: