Det overrasket mange da oljeservicekjempen Schlumberger i mars kjøpte seg opp til største aksjonær i riggnykommeren Borr Drilling. Borr er et riggselskap opprettet av de tidligere John Fredriksen medarbeiderne Tor Olav Trøim og Fredrik Halvorsen. Selskapet har det siste året brukt over 22 milliarder kroner på å kjøpe 26 oppjekkbare rigger. Schlumberger la i mars rundt 1,8 milliarder kroner på bordet for å sikre seg en eierandel på 20 prosent i riggselskapet.

I en telefonkonferanse med analytikere etter fremleggelsen av Schlumbergers resultater for tredje kvartal avslører den norske toppsjefen, Paal Kibsgaard, flere detaljer om hva som er oljeservicekjempens plan med oppkjøpet.

– Jeg tror at mange nøkkelkunder vil være glad for å aldri se dagrater på rigger igjen, sa Kibsgaard.

I dag er det slik at oljeselskaper med behov for å bore lete- eller produksjonsbrønner, leier inn rigger til en avtalt fastpris, en fast rate per dag. Kontrakten kan gå over mange år, men det er denne «dagraten» som ligger til grunn for kontraktsverdien.

Schlumbergers plan er ifølge Kibsgaard å bryte opp dagens kontraktsstruktur i riggmarkedet som er basert på en lang rekke enkeltkontrakter for de ulike delene av en boreoperasjon. Selskapet vil isteden tilby en pakke av ulike tjenester og teknologi der betalingen skjer etter et ytelsesbasert system, basert på de resultater som oppnås i boreoperasjonen.

– Hvis oljeselskapene kan få hele borepakken, inkludert brønnteknologi og overflatetjenester, over på ytelsesbasert tror jeg dette vil være en fordel både for kunden og for serviceselskapet involvert, svarte Kibsgaard på et spørsmål fra den norske stjerneanalytikeren Ole Slorer i Morgan Stanley.

Flytter suksess fra land til vann

Rigganalytiker Lukas Daul i ABG Sundal Collier påpeker at Schlumberger har hatt suksess med å tilby denne typen totalpakker på land, og at det er et naturlig steg for selskapet å nå prøve å benytte modellen offshore.

– Schlumberger har gjort dette på land og tanken deres er nok at dersom man skal utvide til offshore er det best å starte med oppjekkbare rigger på grunt vann, sier Daul.

Han tror at mange oljeselskaper kan se fordelen i å kjøpe alle tjenester i én totalpakke, og at de vil foretrekke en mer ytelsesbasert betalingsstruktur.

– Dette er en utvikling vi har sett litt uavhengig av Schlumberger også. Gjennom nedturen i oljenæringen har man snakket mye om hvordan riggkontraktene er strukturert.

Oljeselskapene er mest interessert i resultater, hvor raskt og billig brønnen kan bores. mens riggselskapene i hovedsak blir betalt basert på teknisk oppetid og hvor mange dager de bruker på å bore. Mange selskaper har derfor ønsket at betalingen skal være mer incentivbasert og at det skal være mer ytelsesdrevet hva riggselskapene oppnår i rate, sier Daul.

Han påpeker at en ytelsesbasert kontrakt fører til mer sammenfallende interesser mellom oljeselskapet og riggtilbyderen.

Vil bryte ned kunstige skiller

Paal Kibsgaard legger vekt på at den komplekse arbeidsflyten i boreoperasjoner fortsatt er preget av fragmenterte produkter og tjenester med skillelinjer mellom de ulike arbeidspakkene som er definert av kontraktsrammeverk som ble opprettet for mange tiår siden.

– Disse kunstige skillelinjene ga mening på det tidspunktet de ble laget. Men med kompleksiteten i dagens oljefeltoperasjoner er det klart at å erstatte næringens fragmenterte tilnærming med et fokus på komplette teknologisystemer innebærer en massiv oppside i ytelse, sa han.

Ifølge nordmannen jobber Schlumberger nå med å øke eierskapet både i programvare og maskinvare for å bryte ned disse kunstige skillene og kapre en større del av markedet.

– Ytelsesbaserte borekontrakter har vært vanlig på land i lang tid. Og jeg vil si at vi nå ser at dette vil begynne å bli vanligere på grunt vann. Vi har allerede en rekke kunder som ønsker ytelsesbaserte borekontrakter offshore på grunt vann, sier Kibsgaard.

Bruker Borr som trendsetter

Kibsgaard påpeker at et problem de ytelsesbaserte kontraktene som finnes i dag er et de ikke inkluderer selve boreriggen. Ifølge den norske toppsjefen ser Schlumberger at flere kunder nå ønsker at riggen også skal være en del av denne pakken.

– Rasjonalet bak vår investering i Borr er generelt sett å komme nærmere til en av riggtilbyderne for å prøve å drive frem denne adferden og etablere ytelsesbaserte kontrakter som inkluderer riggen, sier Kibsgaard.

Han understreker at investeringen i Borr ikke forhindrer at Schlumberger fra å inngå lignende samarbeid med andre riggselskapet.

– Poenget er at vi trenger at riggselskapet, og alle de andre brønnkonstruksjons-tjenestene som er knyttet til riggen, kommer sammen og oppretter et kontraktsrammeverk som er fordelsaktiv for alle parter. Og det er dette vi prøver å drive frem gjennom vår investering i Borr, sier Kibsgaard.

I begynnelsen av oktober kom nyheten om at Borr Drilling kjøper ytterligere ni oppjekkbare rigger for over ti milliarder kroner. I den påfølgende emisjonen investerte Schlumberger ytterligere 50 millioner dollar i Borr Drilling, men fikk samtidig sin eierandel redusert til 15,8 prosent. (Vilkår)

TV 2-redaktør letter på sløret
– Da møtte vi opp på et klokkeslett og satt oss ned foran tv-en, sier nyhetsredaktør Karianne Solbrække som husker tilbake på starten av TV 2 for 25 år siden.
01:32
Publisert: