Riggnykommeren Borr Drilling fikk et resultat før skatt på minus 9,6 millioner dollar i tredje kvartal, rundt -78 millioner norske kroner. Selskapet har foreløpig ikke noen inntekter og det samlede underskuddet i årets tre første kvartal er på 26,3 millioner dollar før skatt.

Borr Drilling er et riggselskap opprettet av de tidligere John Fredriksen medarbeiderne Tor Olav Trøim og Fredrik Halvorsen. Selskapet har det siste året brukt over 22 milliarder kroner på å kjøpe 26 oppjekkbare rigger. Flere av dem er fortsatt under bygging.

Oljeservicekjempen Schlumberger la i mars rundt 1,8 milliarder kroner på bordet for å sikre seg en eierandel på 20 prosent i riggselskapet, men har senere blitt vannet noe ut til en eierandel på rundt 15,8 prosent.

Til tross for et svært utfordrende riggmarked, null i inntekter, mange rigger i opplag, og en lang rekke emisjoner, har Borr Drilling aksjen gjort det svært bra på børsen. Aksjen er opp over 20 prosent siden børsnoteringen i august, og selskapet har i dag en markedsverdi på 16,9 milliarder kroner.

Venter inntekter snart

Forventninger om at markedet for oppjekkbare rigger vil være det første som får et oppsving etter nedturen, samt stor tro på samarbeidet med Schlumberger, har bidratt til kursoppgangen. Schlumberger ønsker å bruke eierskapet i Borr Drilling til å revolusjonere riggmarkedet.

Borr Drilling skriver i sin kvartalsrapport at oppstarten i prosjektet for oljeselskapet Total i Nigeria ble utsatt fra tredje kvartal til slutten av november. Boringen for BW Energy Dussafu i Gabon skal etter planen startes i januar neste år.

Den 6. Oktober ble det klart at Borr Drilling kjøper ni oppjekkbare rigger som er under bygging ved PPL Shipyard PTE limited. Prisen for riggene var på 1,3 milliarder dollar, rundt 10,6 milliarder norske kroner med dagens valutakurs. Den første riggen ble levert i november.

Melder om økt aktivitet

Borr Drilling skriver i sin kvartalsrapport at markedet for oppjekkbare rigger viser en «sunn» aktivitet, og at selskapet venter økende utnyttelse inn i 2018. Borr viser til at antallet aktive oppjekkbare rigger i selskapets nøkkelmarkeder har økt med 11 prosent det siste året.

– Kundenes preferanse for moderne oppjekkbare rigger har fortsatt gjennom året, skriver Borr Drilling i kvartalsrapporten og viser til at antall aktive oppjekkbare rigger som er yngre enn ti år har økt med ti prosent siden inngangen av året.

– Utnyttelsen er den høyeste siden tredje kvartal 2015, skriver selskapet i rapporten.

Borr påpeker samtidig at utnyttelsen av oppjekkbare rigger som er eldre enn ti år har falt med syv prosent siden begynnelsen av året. (Vilkår)

Feirer at Robert Mugabe har gått av
Folk gikk ut i gatene for å feire at president gjennom 30 år i Zimbabwe Robert Mugabe har gått av
00:42
Publisert: