Investor Tor Olav Trøim startet riggselskapet Borr Drilling i 2016 for å kjøpe oppjekkbare oljerigger på billigsalg etter at et kraftig oljeprisfall i de foregående årene hadde ført til et betydelig ratefall og overkapasitet i markedet. Siden den gang har Trøims riggnykommer handlet oljerigger for rundt 24 milliarder kroner. Torsdag morgen kom nyheten om at Borr Drilling kjøper riggselskapet Paragon Offshore for 1,8 milliarder kroner og selskapet får dermed 32 nye rigger inn i porteføljen.

Av de 32 riggene som Paragon Offshore eier er de fleste eldre oppjekkbare rigger, og hele 21 av dem ligger i såkalt kaldt opplag, der alle maskiner skrus av og mannskapet forlater riggen.

Finansdirektør Rune Magnus Lundetræ i Borr Drilling sier at selskapet nå vil vurdere hvorvidt gamle rigger i opplag må skrotes.

– Det viktige for oss har vært å ta en ledende rolle i konsolidering av riggmarkedet. Fremover vil vi vurdere hva som er riktig å gjøre med riggene som ligger i opplag, sier Lundetræ.

Trøim tviler på nytt arbeid

Styreleder i Borr Drilling, Tor Olav Trøim, legger i torsdagens børsmelding vekt på at selskapet må ta ansvar for å rasjonalisere flåten.

– Ettersom nesten 50 prosent av den globale riggflåten er mer enn 30 år gammel burde ansvarlige eiere ta grep for å rasjonalisere flåtene og konsolidere det fragmenterte markedet. Borr vil være i fronten av dette initiativet, sier Tor Olav Trøim i børsmeldingen.

Trøim slår fast at fremtiden til de eldre riggene i Paragon-flåten er høyst usikker.

– Basert på forventet høye kostnader knyttet til reaktivering, sikkerhetsstandarder og boreeffektivitet, er det sannsynlig at de fleste av disse riggene ikke vil bli markedsført for nye borekontrakter, sier Trøim.

Borr Drillings milliardoppkjøp kommer dagen etter at Trøim og kona Celina Midelfart realiserte en gevinst på en halv milliard kroner i Storebrand.

Åpner for nye oppkjøp

Finansdirektør Rune Magnus Lundetræ utelukker ikke at Borr Drilling vil gjøre flere oppkjøp i tiden som kommer.

– Vi vil være opportunistiske og jeg tror historien sier litt om det vi prøver å gjøre. Vi har gjort fire transaksjoner siden vi startet selskapet, og har tatt en del grep for å konsolidere markedet, sier Lundetræ

– Er prisingen av rigger fortsatt gunstig, eller er den på vei oppover allerede?

– Vi er opportunistiske så lenge prisen vi betaler for riggene er fornuftig. Prisingen av rigger har vært økende helt siden vi etablerte Borr Drilling, så det er derfor vi har opplevd et tidspress og handlet så raskt, sier Lundetræ.

Etter kjøpet av Paragon Offshore vil Borr Drilling ifølge selskapet selv være verdens største operatør av oppjekkbare rigger i premium-segmentet.

«Har en god track record»

Til tross for at de fleste av Paragon Offshores rigger ligger i opplag mener Lundetræ at Borr Drilling har gjort et godt kjøp.

– De har to svært attraktive rigger, Prospector-riggene, som passer veldig bra inn i vår flåte. I tillegg har selskapet en kompetent organisasjon og en svært god operasjonell historie og track record, sier Lundetræ.

I dagens riggmarked mener han det er veldig viktig å kunne vise til en god operasjonell historie for å stille sterkt i konkurransen om oppdrag.

– Vi vil være opportunistiske og jeg tror historien sier litt om det vi prøver å gjøre, svarer finansdirektør i Borr Drilling, Rune Magnus Lundetræ (til venstre), på spørsmål om selskapet vil gjøre ytterligere oppkjøp. Her er han sammen med Borr-sjef Simon Johnson da riggselskapet ble notert på Oslo Børs i fjor.
– Vi vil være opportunistiske og jeg tror historien sier litt om det vi prøver å gjøre, svarer finansdirektør i Borr Drilling, Rune Magnus Lundetræ (til venstre), på spørsmål om selskapet vil gjøre ytterligere oppkjøp. Her er han sammen med Borr-sjef Simon Johnson da riggselskapet ble notert på Oslo Børs i fjor. (Foto: Gorm K. Gaare)

– I tillegg har Paragon allerede rettigheter og tillatelser til å operere i de fleste markeder der det etterspørres oppjekkbare rigger, sier Lundetræ

De to oppjekkbare riggene Prospector 1 og Prospector 5, opererer i Nordsjøen og ble bygget i henholdsvis 2013 og 2014. Basert på markedsprisen for denne typen rigger kan de to Pospector-riggene alene forsvare mye av prisen Borr Drilling betaler for Paragon Offshore.

I tillegg eier Paragon Offshore åtte andre oppjekkbare rigger og én halvt nedsenkbar rigg som har, eller er forpliktet til, kontrakter. De resterende 21 riggene ligger imidlertid i opplag uten utsikter for arbeid.

Vil hente mer kapital

Borr skriver i en børsmelding at selskapet vil finansiere kjøpet av Paragon Offshore ved å bruke av kontantbeholdningen, samt utstede nye aksjer eller nye gjeldsinstrumenter. Styret har allerede fullmakt til å utstede 46,7 millioner nye aksjer, noe som gjør det mulig å hente over 1,55 milliarder kroner på dagens kurser.

Finansdirektør Rune Magnus Lundetræ ønsker ikke å gå nærmere inn på hvordan finansieringen vil bli løst.

Borr Drilling la torsdag frem resultater for fjerde kvartal som viser at selskapet fortsatt ikke har hatt inntekter av betydning, og fikk et resultat før skatt på minus 62 millioner dollar i kvartalet.

Borr Drilling-aksjen steg kraftig fra start torsdag morgen, men falt noe tilbake.(Vilkår)

DNs børskommentator advarer om kursfallet som bør skremme kreditorene i Norwegian
01:47
Publisert: