Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling tapte 54,9 millioner dollar i tredje kvartal, kommer det frem av selskapets resultatrapport som ble publisert torsdag morgen. Det tilsvarer 550 millioner norske kroner etter dagens kurs.

Tapet er kraftig redusert sammenlignet med forrige kvartal da selskapet tapte 165,3 millioner dollar, tynget av nedskrivninger.

Omsetningen på 107,9 millioner dollar i tredje kvartal er ny rekord. Omsetningen for årets ni måneder er nå oppe i 295,2 millioner kroner, mot 176,2 millioner i samme periode i fjor.

– Resultater i tredje kvartal viste en robust forbedring i inntjeningen mens inntektene har vært relativt flate i forhold til andre kvartal på grunn av flere rigger som skifter kunde. Fokuset til det operative teamet har vært å videre effektivisere våre driftskostnader som har vært en bidragsyter til en solid økning i justert ebitda kvartal til kvartal, sier konsernsjef Patrick Schorn.

Resultat før skatt endte på minus 50,4 millioner dollar, mot minus 27,9 millioner dollar i samme periode i fjor.

Borr Drilling estimerer at det justerte resultatet før renter, skatt, av- og nedskrivninger (justert ebitda) i 2022 vil ende høyere enn det tidligere anslaget på 115–140 millioner dollar. Selskapet opplyser også at omsetningen i fjerdekvartal i 2022 ventes å bli godt over 25 prosent høyere enn i tredje kvartal.

– Vi fortsetter å se høy anbudsaktivitet med økende gjennomsnittlig kontraktslengde, noe som tydelig indikerer et sentiment hvor vi forventer at ratene vil fortsette å stige, heter det i rapporten.

Etter avtale om å selge fire rigger som en del av selskapets refinansiering, har det nå kontraktsfestet mesteparten av sine tilgjengelige flåter. Selskapet har kun to gjenværende flåter på tilbud til flere kunder, og de opplyser at det er usannsynlig at det kan tilfredsstille all nåværende etterspørsel.

Etter å ha åpnet opp, synker imidlertid Borr-aksjen på Oslo Børs, og er ned omtrent tre prosent ved lunsjtider.

Enighet med kreditorene

Mens selskapets resultat etter skatt fortsatt havner i minus seks år etter at det ble grunnlagt, er omsetningen på vei opp igjen etter vanskelige år i riggbransjen. Borr opplyste også for en knapp måned siden at selskapet har sikret seg nye kontrakter i Mexico for over syv milliarder kroner.

Bedringen i markedet har også hjulpet Borr med gjeldssituasjonen, som har vært en verkebyll i årevis. Aksjen har så langt i år steget nesten 160 prosent på Oslo Børs.

Tidligere i år kunne selskapet kunngjøre at det kun gjensto noen elementer i en omfattende avtale med kreditorene som kommer til å dytte låneforfall flere år frem i tid. I kvartalsrapporten skriver selskapet at refinansieringen av det konvertible obligasjonslånet på 350 millioner dollar fortsatt ikke er gjennomført, men at man har kommet til enighet med kreditorene om å forlenge låneavtalene, slik at de får dyttet forfallene fra 2023 til 2025. Selskapet understreker også at det fortsatt har tre rigger som ikke er brukt som pant, med tanke på fremtidig finansiering.

- Basert på økende verdier og dagrater for riggene våre, er vi godt posisjonert til å ta tak i de konvertible obligasjonene etter hvert som de nærmer seg forfall, sier Schorn.

Seig opptur

Det ser med andre ord lysere ut enn på lenge for Trøims riggbaby, som han grunnla på slutten av 2016, da det stormet som aller verst i hele oljeserviceindustrien etter en historisk kollaps i oljeprisen som startet i 2014.

Forretningsideen var å støvsuge et sønderknust marked for billige såkalte oppjekkbare rigger, som borer etter olje og gass i relativt grunt farvann, og høste fruktene når aktiviteten tok seg opp. Oppgangen lot imidlertid vente på seg, og situasjonen forverret seg ytterligere med pandemien i 2020.

Borr har imidlertid ved flere anledninger fått med seg kreditorer på å lette på vilkårene og skyve på gjelden, riktignok ved å hente ut penger i mange emisjoner gjennom årene. Det har vannet ut mange investorer, og kanskje spesielt den amerikanske oljeservicegiganten Schlumberger, som en gang var den største aksjonæren, men ga opp håpet i fjor og lot seg vanne ut til under fem prosent.

Det har også vært noen spenninger med långiverne, som rundt årsskiftet 2020-21, da DNB og fondet Hayfin laget en plan B for selskapet som DN publiserte innholdet i. Men også da greide Trøim og Borr å overtale alle parter til å bli med videre.

DN skrev for en drøy måned siden at alle de historiske bankene til Borr unntatt én – norske DNB – i fjor solgte seg helt ut av fordringene de hadde mot selskapet. Det gjorde de med tap, men tross alt mindre enn de ville måttet tåle bare noen måneder tidligere. På den andre siden har kjøperne av den samme gjelden, trolig spesialiserte fond, fått tilbakebetalt hele det pålydende beløpet, og altså gjort det som ser ut som en god investering.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.