Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling gjør det stadig bedre, men går fortsatt ikke helt i pluss. Nettoresultatet ble på minus 7,4 millioner dollar, hvilket tilsvarer et tap på litt over 80 millioner kroner. Resultatet er svakere enn det analytikerne ventet på forhånd.

Det er likevel en bedring på nesten 14 millioner dollar fra forrige kvartal, og også det justerte resultatet før renter, skatt, av- og nedskrivninger (ebitda) steg med over 30 prosent til 72 millioner dollar.

– Første kvartal 2023 fortsette den positive trenden vi har hatt de siste kvartalene, sier toppsjef Patrick Schorn, som også påpeker at det er første gang selskapet tjente penger før skatt.

Borr slet lenge med markedsnedtur og høy gjeld, men situasjonen har bedret seg gradvis, spesielt i løpet av det siste drøye året. Energikrise i Europa og krig i Ukraina har gitt økt oppmerksomhet rundt energisikkerhet, og bedrede utsikter har gitt seg uttrykk i både høyere aksjepris og løsninger på gjeldssituasjonen.

Slik ble Tor Olav Trøim en del av norsk næringslivs eliteserie (2021):

Trøim etablerte selskapet i 2016, omtrent på bunnen av nedturen i oljeservicemarkedet som kom i kjølvannet av oljepriskollapsen i 2014–15. Selskapet kjøpte opp rigger til nedsatte priser, i et stort veddemål på en opptur som ble mye tregere enn mange hadde ventet.

Selskapet har i mange runder vært nødt til å hente mer kapital for å holde på kreditorenes tålmodighet. Men i fjor fikk Borr på plass omfattende avtaler om å skyve gjelden flere år ut i tid. Den siste brikken kom i begynnelsen av året med et nytt, konvertibelt obligasjonslån.

Den siste tiden har også kontraktene rent inn. I året frem til slutten av mars har ordrereserven mer enn tredoblet seg til 1,6 milliarder dollar, skriver selskapet tirsdag. Borr sier i rapporten at det er gode utsikter for nye kontrakter og forlengelser, og gjentar at det kan bli aktuelt med utbytter på et senere tidspunkt, nå som gjeldssituasjonen også har bedret seg.

– Vi forventer at bedringen i markedet, kombinert med positive utsikter for adgangen til gjeldsmarkedet til attraktive priser, vil muliggjøre en helhetlig refinsiering av selskapet, og til slutt legge til rette for utbyttebetalinger til aksjonærene, sier Schorn.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.