«Et stort skritt» på veien til en omfattende løsning på gjeldsproblemene: Slik beskriver Borr Drilling, Tor Olav Trøims riggselskap, den nye avtalen med sine største kreditorer om utsettelse av til sammen 1,4 milliarder dollar i gjeldsforfall, eller 12,4 milliarder kroner.

Avtalen dekker Borrs forpliktelser overfor sine skipsverft i Singapore, PPL og Keppel, som nå er utsatt fra 2023 til 2025, skriver selskapet i en børsmelding mandag formiddag.

Beløpet tilsvarer omtrent to tredjedeler av Borrs utestående gjeld og forpliktelser.

Ny emisjon

Trøim startet Borr Drilling i 2016, og oppskriften var å kjøpe rigger på billigsalg etter at markedet kollapset, som følge av et kraftig og vedvarende fall i oljeprisen. Men til tross for en lovende start, surnet veddemålet etter hvert som oppturen lot vente på seg, og det ble bare verre etter at koronapandemien slo inn i markedet i 2020.

Borr og Trøim har flere ganger fått med seg kreditorer og investorer på løsninger som har utsatt den store gjelden. Sist var for et snaut år siden, da selskapet ble nødt til å gjennomføre sin tredje emisjon på ni måneder for å få innrømmelser fra långiverne.

Ny egenkapital, og dermed ny utvanning av dagens aksjonærer, er også en del av den seneste avtalen. Borr har blant annet forpliktet seg til å betale verftene over 50 millioner dollar i påløpte kostnader og renter i 2022, hvorav 22,4 millioner allerede i januar. For å dekke denne overføringen, skal Borr hente omtrent 30 millioner dollar i en ny emisjon.

Betalingene til verftene i 2022 kommer på toppen av 24 millioner dollar de har rett på i henhold til en tidligere gjeldsavtale.

Må bli enig med andre

En annen, viktig betingelse for den nye avtalen, er at Borr også må komme til enighet med sine andre kreditorer, inkludert obligasjonseiere, om utsettelse av resten av gjelden til selskapet innen juni neste år.

Disse forfallene må også utsettes fra 2023 til tidligst 2025 – hvis ikke, vil også forfallene på verftsgjelden gå tilbake til det som opprinnelig var planlagt. Ved slutten av september hadde Borr totalt 2,2 milliarder dollar i gjeld og andre forpliktelser, og mesteparten av dette forfaller i 2023.

Borr skal fortsette forhandlingene med de resterende kreditorene, skriver selskapet. Disse inkluderer den norske storbanken DNB og fondet Hayfin, i tillegg til eierne i en konvertibel obligasjon.

Til tross for disse betingelsene tas avtalen med verftene godt imot på Oslo Børs. Like før klokken tre mandag ettermiddag steg aksjen nesten 13 prosent.

Setter pris på støtte

– Borr Drilling setter stor pris på støtten det har fått fra sine viktigste kreditorer. Den er et vitnesbyrd om tilliten til Borr Drilling, og til markedsoppgangen vi nå ser utspille seg, sier Borr-sjef Patrick Schorn i børsmeldingen.

Selskapet legger også til at det forventer å ha «minst» 18 av sine rigger i arbeid i midten av neste år, og at det vil gi et inntektsløft i forhold til de 13 som nå er i drift. Borr har tidligere satt seg som mål å ha hele flåten på 23 rigger på kontrakt innen slutten av 2022.

– Vi er posisjonert til å dra full nytte av oppgangen i markedet for oppjekkbare rigger. Vi mener denne transaksjonen tjener alle interessenter, ved å skape en langsiktig løsning med oppside både for kreditorer og aksjonærer, legger Schorn til.

Med mandagens oppgang har aksjen steget over 35 prosent hittil i år, og handles nå for vel 20 kroner. Det er imidlertid milevis unna høydene på over 400 kroner i 2018, da riggmarkedet en stakket stund så ut til å gå riktig vei, før optimismen dabbet av igjen utpå høsten.

Utsiktene for riggselskapene ser nå lysere ut enn på lenge, etter underinvestering i olje og gass i flere år. Selv om Borr tjener på dette og har fått en økende andel av sine rigger kontrahert, har selskapet i lang tid vært åpent på at det trengte en mer varig løsning for gjelden. I sin tredjekvartalsrapport forrige måned sa selskapet at det hadde kommet frem til en forståelse med en av hovedkreditorene om utsettelser, blant annet betinget av avtaler med andre långivere.

I forrige emisjon kom Christen Sveaas inn med en investering på omtrent 100 millioner kroner, der han kjøpte aksjer til det som i dag tilsvarer litt over 14 kroner per aksje (Borr-aksjene ble nylig spleiset sammen og antallet halvert). Det ga ham litt over fem prosent av aksjene i Borr. Trøim på sin side er blitt vannet ut, selv om han stadig har bidratt i de nye emisjonene, og eier i dag drøye seks prosent. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.