Investor Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling leverte tirsdag resultater for årets andre kvartal.

Selskapet økte omsetningen med 13 prosent til 55 millioner dollar, men fikk et nettotap på 60 millioner dollar, tilsvarende 518 millioner kroner etter dagens kurs. Det er en bedring fra tapet på 110 millioner dollar fra samme periode i fjor.

– Vi har sett en jevn bedring i driften i andre kvartal, med 13 rigger i arbeid ved kvartalsslutt. Etter å ha vunnet flere kontrakter så langt i år, har vi en ordrereserve på om lag 542 millioner dollar. I vår flåte har vi ytterligere ti leverte rigger som kan distribueres i et forbedret marked, og ytterligere fem rigger som fortsatt skal leveres av Keppel FELS -verftet, sier administrerende direktør, Patrick Schorn, i rapporten.

Aksjen spretter opp

Selskapet ser også lysere på fremtiden takket være høyere oljepriser og en etterspørsel etter borerigger som tar seg opp etter krisenivåene under pandemien.

Borr har nå et håp om å ha 17 rigger i drift innen slutten av året, og ytterligere seks innen slutten av 2022. Det vil i så fall bety at alle leverte rigger får seg jobb.

På Oslo Børs hopper aksjen fra start. Etter å ha blitt stoppet automatisk, er handelen i gang igjen, og Borr er opp hele 13,3 prosent like før kl. 9:30.

Milliardtap og gjeldsforhandlinger

Trøim dro i gang selskapet i 2016 som et veddemål på en solid opptur etter en historisk oljepriskollaps. Trøim kjøpte rigger på billigsalg, i håp om at etterspørselen ville komme sterkt tilbake, men det tok lengre tid enn ventet.

Borr Drilling har også vært i gjeldsforhandlinger og fått investorer til å skyte inn ny kapital slik at kreditorene aksepterte nok en utsettelse av låneforfallene. I januar hentet Borr inn 46 millioner dollar i sin tredje emisjon på ni måneder.

I den siste runden var det milliardær Christen Sveaas som kom inn på eiersiden med en investering på omtrent 100 millioner kroner. Den ga svært god avkastning de første ukene: På en knapp måned steg aksjen med 75 prosent fra emisjonskursen på 7,17 kroner. Siden har den falt tilbake, og selv etter tirsdagens oppgang ligger aksjekursen under emisjonskursen.

I tirsdagens rapport skriver Borr at selskapet fortsetter å jobbe med å bedre kapitalstrukturen og få på plass en langsiktig gjeldsløsning. Borrs gjeld var på 1,9 milliarder dollar ved slutten av kvartalet.

– Spesifikke initiativer er blitt tatt med sikte på å sikre en langsiktig løsning for kapitalstrukturen. Vi forventer at disse, i kombinasjon med ytterligere reaktivering av rigger og rigger i drift, vil fortsette å bedre kontantstrømmen fra driften og vår finansielle posisjon fremover, heter det i rapporten.

Blant skal selskapet fortsette å vurdere salg av noen av riggene sine, skriver det.

Kurskollaps

Det var stor spenning knyttet til Trøims nye riggsatsing da han tok selskapet på børs høsten 2017. Nå, fire år senere, er fasiten milliarder i tap og en aksjekurs som har falt over 95 prosent fra toppunktet i 2018.

Ved utgangen av første kvartal hadde selskapet 13 rigger i drift, fem mer enn på det verste i fjor. Selskapet hadde også ti rigger i opplag, og fem under bygging.

I forrige rapport pekte selskapet på en rekke risikofaktorer som kan gjøre det nødvendig for selskapet å hente mer penger i månedene og årene som kommer. Det er blant annet nylig blitt åpnet for å gjennomføre en såkalt «at the market-offering», der selskapet kan selge nye aksjer i markedet for opptil 40 millioner dollar, eller omtrent 350 millioner kroner, over tid.

Ifølge aksjonærregistre sitter Trøim med 18 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 6,48 prosent. Beholdningen har en verdi på 106 millioner kroner. Trøim er også nestleder i styret.

Oppgang i shipping

Selv om riggeventyret ikke har gått akkurat som håpet for mannen som hjalp John Fredriksen å bygge opp et av verdens største boreselskaper, Seadrill, har Trøim hatt stor suksess med andre investeringer den siste tiden.

Tørrlastrederiet 2020 Bulkers har steget med 160 prosent siden begynnelsen av året. Her eier Trøim snaue 24 prosent av aksjene gjennom Drew Holdings – tilsvarende aksjeverdier for 730 millioner kroner – etter at han solgte seg ned fra 32 prosent tidligere i år.

Pengene fra salget har Trøim pløyet inn i et nytt tørrlast-rederi, Himalaya shipping, som ble notert i det norske over disk-markedet OTC i sommer. Aksjekursen har skutt fart siden en emisjon selskapet utførte like før OTC-noteringen, og verdiene til Trøim utgjør nå 700 millioner kroner, skriver Finansavisen tirsdag.

I Golar LNG sitter Trøim på verdier tilsvarende 520 millioner kroner. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.