Tor Olav Trøim har på kort tid bygget opp riggselskapet Borr Drilling, som nå fortsetter sin vei mot Oslo Børs. Onsdag ringer selskapet i bjellen for å markere børsnotering. 

Selskapet kjøpte i fjor to moderne oppjekkbare rigger, såkalte jackups, fra selskapet Hercules, og kjøpte deretter i mai i år riggiganten Transoceans jackupflåte på totalt ti rigger, samt flere nybyggkontrakter.

I et prospekt tirsdag før børsnoteringen fremgår det at riggene i Borr for det meste ligger uvirksomme i opplag.

Ti opplag

Ifølge prospektet, som nyhetsbyrået TDN Finans har fått tak i, ligger nemlig ti av Borrs tolv rigger i opplag.

I kapittelet der Borr ramser opp alle risikomomenter en investor bør tenke på ved kjøp av Borr-aksjer, advares det om at noen av riggene kan måtte skrapes om Borr ikke finner oppdrag for dem. 

«Seks av riggene er bygget før 2010. Det er ikke sannsynlig at disse vil kunne sikre seg oppdrag før markedet har bedret seg betydelig, om i det hele tatt», konstaterer selskapet.

«Selv om selskapet vil søke arbeid for disse riggene, kan det, dersom det blir vanskelig å sysselsette dem til akseptable rater, være økonomisk fordelaktig å skrape noen av dem. Dette vil innebære en netto kostnad for selskapet».

Borr beskrives riggmarkedet samtidig som «meget kompetitivt». 

Selskapets eldste rigg «Fonn» er bygget i 1986, mens «Baug» ble bygget i 1991. Den tredje eldste riggen er «Brage», som ble bygget i 1998. 

Det koster selskapet om lag 3500 dollar per dag, i snitt. For å få riggene ut av opplag anslås en kostnad på fem-syv millioner dollar per rigg.

I tillegg til disse riggene, har Borr også nybyggkontrakter på fem rigger for levering fra første kvartal neste år. Totalkostnadene er anslått til 862 millioner dollar, eller totalt 6,6 milliarder kroner. 

Trøim eier 12 prosent

Trøim er styremedlem i selskapet, der han sitter sammen med Fredrik Halvorsen og styreleder Erling Lind. Lind, som er partner i advokatfirmaet Wiersholm, vil gå av når selskapet noteres på Oslo Børs onsdag, og styret har da til hensikt å utnevne Jan A. Rask som nytt styremedlem.

Trøims Taran Holdings og hans tilknyttede Magni Partners kontrollerer sammen totalt 37,95 millioner aksjer eller 12,0 prosent av aksjene i Borr. Største aksjonær er oljeservicegiganten Schlumberger, som eier 20 prosent.

Ifølge TDN Finans skriver samtidig Borr Drilling i prospektet at selskapets arbeidskapital er tilstrekkelig for å dekke selskapets forpliktelser i et tolvmåneders perspektiv.

Selskapet har siden opprettelsen av selskapet ikke betalt utbytte og har ikke planer om å gjøre dette i nær fremtid, opplyses det videre.

Hovedstrategien er å kjøpe flere moderne jackup-rigger. Hvis de ikke lykkes i å kjøpe flere til attraktive prisnivåer kan dette begrense selskapets fremtidige vekst.(Vilkår)

– Vi har mange blondiner i Finland
Slik gikk det da Donald Trump overtalte den finske presidenten Sauli Niinistö til å ta et siste spørsmål under besøket i Det hvite hus.
00:23
Publisert: