Det er gått over et halvt år siden Dolphin Drilling, tidligere Fred. Olsen Energy, brøt låneforpliktelsene til sine kreditorer. Siden har de vært i jevnlige diskusjoner med långiverne for å få en langsiktig løsning for det hardt pressede riggselskapet.

Ennå er ingen løsning på bordet og selskapets fem rigger er fortsatt i opplag.

Fredag kom det uunngåelige: et nytt milliardtap i fjerde kvartal.

Aksjen falt ni prosent utover dagen.

Barberer verdien på kronjuvelen

Dolphin leverte et underskudd før skatt på 154 millioner dollar i kvartalet, tilsvarende 1,3 milliarder kroner. Det ser ikke lyst ut:

  • Selskapet har skrevet ned verdien på sin kronjuvel, det moderne boreskipet «Bolette Dolphin», med 57 millioner dollar. Det gjøres blant annet fordi man ikke vet når skipet kommer ut i kontrakt.
  • Egenkapitalen har i løpet av tre måneder krympet fra 242 millioner dollar til 69 millioner dollar, mens netto rentebærende gjeld og lån er på 747 millioner dollar.
  • Alle rigger er i opplag, men selskapet har fått en intensjonsavtale for å bore tre avgrensningsbrønner i løpet av tre til fire måneder i sommer/høst.
  • Det blir neppe inngått nye kontrakter i første halvår.

Men riggselskapets toppsjef Ivar Brandvold fortviler ikke.

Før han i det hele tatt hadde startet sin kvartalspresentasjon i Fred. Olsens lokaler i Oslo fredag formiddag, fikk han spørsmål fra en av de fremmøtte om han kunne vurdere sannsynligheten for at Dolphin Drilling går konkurs.

– Den vurderer jeg som liten, svarte Brandvold momentant.

– Vi har vært i diskusjoner med kreditorer i over et år når det gjelder selskapets fremtid og å få avklart den finansielle situasjonen. Det holder fortsatt på, men det går fremover og diskusjonen er konstruktiv. Det er ikke noe nytt å melde annet enn at det tar lengre tid enn vi hadde håpet på, sa han.

Elendige rater

Brandvold mener man nå er i bunnen av syklusen, men er overrasket over at det ikke har vært større aktivitet gjennom 2018 og inn i det nye året.

Til tross for at det ikke ser ut til å være en finansieringsløsning rett rundt hjørnet eller nye kontrakter på trappene fremstår Brandvold meget optimistisk. Han ramser opp:

  • Det er en oppgang i alle de ulike markedene for rigg.
  • Fra oljeselskapene kommer det anbud med lengre varighet.
  • Antall inngåtte kontrakter i fjerde kvartal var på høyde med hva det var i 2011.

Problemet for Dolphin Drilling er at det ikke kommer til å gi så mye medfart for dem i år. Brandvold sier at det meste av kapasiteten i Norge og Storbritannia allerede er fylt opp. Han venter ingen kontrakter med første.

– I første halvår kan jeg ikke se at det skjer. I andre halvår ser vi på sommeroppstart i Storbritannia der det er en rekke forespørsler som ikke er avsluttet. I Norge er det hovedsakelig 2020-arbeid vi ser på, muligens andre halvår 2019, sier han til DN.

I 2020 må selskapet også, dersom det fremdeles er i drift, gjennomføre klassing av flere av sine rigger, en øvelse som innebærer kostnader for å opprettholde god teknisk standard, samt at riggene under klassingen er ute av drift.

Men selv om aktiviteten tar seg opp og kontrakter varer lengre, er ratene fortsatt elendige. Brandvold viser grafer over rater for flere segmenter som er nede på nivået de var under nedturen i 2003 og 2004.

– Det er åpenbart ikke bærekraftig, sier han.

Salg av «Bolette» er fortsatt aktuelt

Brandvold og finansdirektør Hjalmar Krogseth Moe gikk fredag raskt over finansene, snakket mye om markedet og lite om forhandlinger med kreditorene. Flere refinansieringsløsninger skal ha blitt foreslått det siste året, men egenkapitaleiere og långivere har ikke klart å bli enige.

I kvartalsrapporten opplyser Dolphin Drilling at styremedlemmene Anette Olsen og Richard Aa ikke har vært med i styrets diskusjoner om refinansiering på grunn av inhabilitet. De er henholdsvis sjef og finansdirektør i Bonheur, som er største eier av Dolphin Drilling. Bonheur, som har investert i riggselskapet siden oppstart i 1997, er nå ikke villig til å bidra med mer penger. Dermed er det de sikrede långiverne som nå må bidra med mer penger eller forsøke å få kontrollen over Dolphins flåte av rigger og skip.

Boreskipet Bolette Dolphin.
Boreskipet Bolette Dolphin. (Foto: Dolphin Drilling)

Boreskipet «Bolette Dolphin» er en viktig brikke i spillet om riggselskapet.

I november i fjor meldte Dolphin at de var i ferd med forhandle frem en bindende avtale for å selge boreskipet for 340 millioner dollar. Etter en knapp uke trakk selgeren seg.

– Er dere i forhandlinger om et salg av «Bolette» nå?

– Det kan jeg ikke kommentere på. Man ser på løsningsrom, og man ser på salg av eiendeler som en del av løsningen, sier Brandvold.

– Hva slags forhandlingsposisjon ville dere hatt med kreditorene hvis dere ikke hadde hatt «Bolette»?

– Det blir et hypotetisk spørsmål. Det er en del av flåten og den er del av sikkerhetspakken for lånet vårt, sier han.

Vurderer salg av verft

Samtidig som Dolphin-ledelsen er i full sving med å markedsføre sine rigger for nye oppdrag, jobbes det også med å finne en løsning for det nordirske verftet Harland & Wolff som Dolphin kjøpte for 30 år siden.

Verftet, hvor Titanic ble bygget tidlig på 1900-tallet, ligger i Belfast, øst i Nord-Irland. Det er 16 år siden det sist ble bygget et skip der. Nå skal verftet ifølge avisen Belfast Telegraph være aktuelt for salg.

I kvartalsrapporten skriver Dolphin Energy at en mulig løsning for verftet kan innebære endring av kapitalstrukturen.

– Harland & Wolff Heavy Industries Ltd kan bekrefte at det som del av en bredere restrukturering er engasjert i en markedsføringsprosess som kan føre til et potensielt salg av virksomheten, sa en talsperson for verftet til Belfast Telegraph like før jul i fjor.

Bonheur og Fred Olsen og hans familie er største aksjonær i NHST Media Group som eier Dagens Næringsliv.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

En podkast om bløff, bil og børs!

EU-presidenten: -Et eget sted i helvete for dem som gikk inn for brexit
Reaksjonene lot ikke vente på seg.
01:59
Publisert: