15. august kom nyheten om at den amerikanske riggkjempen Transocean ønsker å kjøpe opp det norske riggselskapet Songa Offshore, der Frederik Wilhelm Mohn er største aksjonær med en eierandel på over 45 prosent gjennom sitt investeringsselskap Perestroika as.

Songa Offshore-aksjen hoppet over 28 prosent den dagen budet ble kjent og aksjen har steget ytterligere 44 prosent i de påfølgende månedene. Den samlede kursoppgangen er på rundt 85 prosent siden midten av august og frem til i dag. Verdien av de drøyt 87 millioner Songa-aksjene Frederik Mohn eier direkte og gjennom konvertible obligasjoner har dermed økt med drøyt 2,6 milliarder kroner siden dagen før budet ble kjent.

Frederik Mohn og Perestroika har allerede forpliktet seg til å godta budet som er basert på et fastsatt bytteforhold med Transocean. Dersom oppkjøpet blir gjennomført, vil Mohn bli den største aksjonæren i den amerikanske riggkjempen.

– Bytteforholdet ble låst inn da budet ble offentliggjort i midten av august og siden den gang har utviklingen i Songa Offshore-aksjen i hovedsak avspeilet kursoppgangen i Transocean, sier finansdirektør Jan Rune Steinsland i Songa Offshore.

Budet fra Transocean ga Songa Offshore-aksjonærene drøyt 0,71 Transocean-aksjer per aksje de eide i Songa Offshore. Halvparten av oppgjøret vil bli gjort med nyutstedte Transocean-aksjer, mens resten gjøres opp med utstedelse av en konvertibel obligasjon.

Har steget 60 prosent

Dette bytteforholdet priset Songa Offshore-aksjen til 47,5 kroner da budet ble kjent. Siden den gang har imidlertid Transocean-kursen steget over 60 prosent og bytteforholdet priser i dag Songa-aksjen til over 69 kroner målt med dagens valutakurs. Denne verdiøkningen gir Frederik Wilhelm Mohn en teoretisk papirgevinst på rundt 1,9 milliarder kroner, ifølge DNs beregninger.

– Transocean-aksjen har hatt en positiv utvikling siden august og dette har gitt en hyggelig reise for Songa Offshore-aksjonærene, sier Steinsland.

Halvparten av oppgjøret i transaksjonen gjøres gjennom utstedelse av en konvertibel obligasjon. Konverteringskursen for denne obligasjonen ble lagt på 10,28 dollar, nær 23 prosent over kursnivået til Transocean-aksjen før budet ble annonsert. Men allerede en drøy måned etter at budet ble kjent hadde Transocean-aksjen steget så mye at hele denne premien hadde blitt spist opp. Transocean-aksjen handles i dag for over 12,1 dollar per aksje, og hver konverteringsaksje ligger dermed allerede med en potensiell gevinst på over 1,8 dollar per aksje.

Gevinst på 1,5 milliarder

DN har beregnet hvilken papirgevinst oppgjørsmekanismene i oppkjøpet gir Frederik Mohn forutsatt at obligasjonen blir fullt ut konvertert. Mohns investeringsselskap Perestroika har opplyst til DN at Mohn vil bli sittende med rundt 65,6 millioner aksjer i Transocean dersom obligasjonen konverteres.

Da budet ble presentert i midten av august ble det brukt en referansekurs for Transocean på 8,39 dollar per aksje. Oppkjøpsnyheten førte imidlertid til at Transocean-aksjen falt med rundt én dollar per aksje de første dagene etter offentliggjøringen.

Kategori D-riggen Songa Enabler boret i sommer brønner for Statoil i Barentshavet. Da kontraktene med Statoil ble inngått i 2011 ble de beskrevet som «slavekontrakter», men den kraftige nedturen i riggmarkedet har gjort kontraktene svært lønnsomme i dagens marked.
Kategori D-riggen Songa Enabler boret i sommer brønner for Statoil i Barentshavet. Da kontraktene med Statoil ble inngått i 2011 ble de beskrevet som «slavekontrakter», men den kraftige nedturen i riggmarkedet har gjort kontraktene svært lønnsomme i dagens marked. (Foto: Marius Fiskum)

Dersom man legger referansekursen til grunn og tar hensyn til at konverteringskursen for obligasjonen er på 10,28 dollar per aksje, viser DNs beregninger at Frederik Mohn og Perestroika fredag formiddag hadde en urealisert gevinst på sine Transocean-aksjer på rundt 1,44 milliarder kroner. Dersom man bruker Transocean-kursen den 17. august på 7,28 dollar per aksje som utgangspunkt har verdien av Mohns aksjer steget med 1,7 milliarder kroner frem til i dag.

Venter på endelig godkjennelse

Beregningen av Mohns papirgevinst er et komplisert regnestykke som består av flere ulike elementer. Den forutsetter konvertering av obligasjonen Mohn eier i Songa Offshore og av obligasjonen som Transocean planlegger å utstede. Beregningen er også utsatt for valutasvingninger.

Oppkjøpet av Songa Offshore er betinget av at Transocean får aksept for sitt bud fra over 90 prosent av Songa-aksjonærene. Budet er anbefalt av styret i Songa Offshore, og over 77 prosent av Songa-eierne har gitt bindende forhåndsaksept til budet. Fristen for å godta budet løper ut den 23. januar og Transocean venter å fullføre transaksjonen innen utgangen av måneden.

DN har snakket med ledelsen i investeringsselskapet Perestroika og Frederik Mohns PR-rådgiver Svein Roger Selle i Geelmuyden Kiese. De ønsker ikke å kommentere saken før oppkjøpet er endelig vedtatt.

– Vi har ingen kommentarer til saken, da dette ikke er avklart ennå, sier Selle til DN. (Vilkår)

Solberg: -Dette er leit for Tonning Riise og Høyre
Høyre-leder Erna Solberg sier partiet tar varslene mot den tidligere Unge Høyre-lederen Kristian Tonning Riise på alvor, og kaller saken lei for begge parter.
03:03
Publisert: