Bekymringen førte til at Petroleumstilsynet (Ptil) i sommer foretok et tilsyn av arbeidsmiljøet innen kjøkkentjeneste og renhold på Statfjord B-plattformen. Det viste seg at sykefraværet var på 18 prosent, skriver Stavanger Aftenblad.

Ifølge Herdis Rosland Eide, som er hovedtillitsvalgt for Industri Energi i forpleiningsselskapet Coor som leverer tjenester på plattformen, har det over flere år blitt kuttet i stillinger innen denne sektoren på hele sokkelen.

Kraftig økning i sykefraværet

– Sykefraværet har gått opp fra rundt 10 prosent til nå å ligge rundt 15 prosent, sier hun.

Til sammenligning har sykefraværet i hele landet i snitt ligget stabilt på rundt 6,3 prosent de siste årene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Ptil mener innsparingene på Statfjord B kan ha gått for langt. Tilsynet bemerker at Statoil og Coor har kuttet i antall kokker og renholdere uten å analysere konsekvenser og at det er et brudd på regelverket.(Vilkår)