Det var i juni i år at det norske boligriggselskapet Prosafe første gang meldte at det ville slå seg sammen med den Bermuda-baserte konkurrenten Floatel International. Sammen skulle de skape verdens største offshore boligriggselskap.

Styreleder Glen Ole Rødland i Prosafe sa da at de møtte langt hardere konkurranse enn tidligere og at fusjonen var både riktig og nødvendig.

Nå blir fusjonen skutt ned av Konkurransetilsynet.

– De to største og nærmeste

– Vi har gjort en grundig vurdering, og dette er de to største og nærmeste konkurrentene i dette markedet. Dersom de hadde fått slå seg sammen, hadde det blitt lavere konkurranse i markedet, sier konkurransedirektør Lars Søgard.

Konkurransetilsynet besluttet mandag å stanse sammenslåingen.

Prosafe og Floatel skriver begge i separate meldinger at de vil gå igjennom avgjørelsen i detalj og venter å beslutte innen kort tid om de vil anke innen fristen som er på tre uker.

Konkurransetilsynet mener fusjonen ville gitt økte priser for bedrifter som etterspør offshore innkvarteringstjenester.

– Vi frykter at kundene som etterspør innkvarteringstjenester på norsk sokkel ville hatt få eller ingen konkurrerende leverandører i fremtidige anbudskonkurranser dersom foretakssammenslutningen ble gjennomført, sier Sørgard i en pressemelding.

– Hard konkurranse er til stor nytte for oljenæringen i Norge, sier han.

Prosafe og Floatel opererer begge boligplattformer, som kobles til oljeplattformer ved større ombygginger, utbygginger og nedstengninger offshore. Det sammenslåtte selskapet ville i første omgang fått 14 boligrigger, i tillegg til opsjoner for ytterligere to nybygg de neste fem årene, ifølge Prosafe sin melding fra juni.

Ser etterspørsel neste fem år

I den foreslåtte fusjonen, som ble beskrevet som en «fusjon mellom likeverdige», ville Prosafe kjøpe opp Floatel med oppgjør i Prosafe-aksjer. På fullt utvannet basis ville eksisterende aksjonærer i Prosafe eie 55 prosent av det sammenslåtte selskapet.

Floatel-aksjonærene ville dermed fått en eierandel på 45 prosent.

Konkurransetilsynet har i løpet av vurderingen av fusjonen hentet inn informasjon fra begge parter, kunder og andre aktører i markedet.

– Vår vurdering er at det vil være etterspørsel etter offshore innkvarteringstjenester de neste fem årene og videre etter dette, sier nestleder Marita Skjæveland i Konkurransetilsynet.

Samme dag som Prosafe meldte om fusjonen 4. juni i år, steg aksjen fem prosent, men gleden ble kortvarig. Siden aksjen sluttet opp den dagen, har aksjekursen til Prosafe falt 42 prosent. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.