Boligriggselskapet Prosafe er fortsatt hardt rammet av aktivitetsfallet i oljenæringen. Til tross for å ha skrapet flere rigger i løpet av nedturen sliter selskapet fortsatt med en lav flåteutnyttelse på under 40 prosent. Nå gjør selskapet en ny kjempenedskrivning av sine verdier.

– På grunn av fortsatt svake markedsutsikter har en nedskrivningskostnad på 609 millioner dollar blitt belastet resultatet for tredje kvartal, skriver selskapet i sin kvartalsrapport.

Med dagens valutakurs utgjør dette en negativ regnskapseffekt på nær fem milliarder kroner. Prosafe opplyser at rundt 227 millioner dollar av nedskrivningen er relatert til goodwill, som nå er fullt nedskrevet. I tillegge er verdien av selskapets rigger skrevet ned med 382 millioner dollar.

Fortsatt tøft marked

Prosafe leverte et driftsresultat før avskrivinger (ebitda) på 28 millioner kroner i tredje kvartal. Dette var noe svakere enn det analytikerne hadde ventet på forhånd, ifølge TDN Finans.

Selskapet gjentar at det forventer et driftsresultat før avskrivinger på 120 millioner dollar for 2017 under ett.

– Til tross for positive signaler som økt oljepris, reduserte «break-even»-nivåer på tvers av næringen, og oljeselskaper som har returnert til lønnsomhet, er aktivitetsøkningen tregere enn ventet. Prosafe forventer derfor fortsatt et utfordrende marked i overskuelig fremtid, skriver selskapet i sin kvartalsrapport. (Vilkår)

Bekymret for at familien var alene med mediesirkus mens han satt på glattcelle
Jo Lunder tidligere sjef for Vimpelcom satt i to døgn på glattcelle for to år siden da han ble siktet av Økokrim. Onsdag ble saken henlagt.
02:49
Publisert: