Tor Olav Trøims Borr Drilling kjøper Paragon Offshore med 32 nye rigger for 1,8 milliarder kroner.

Det skriver Borr Drilling i den ferske avlagt rapporten for fjerde kvartal 2017.

Borr skriver i en pressemelding at selskapet vil finansiere kjøpet ved å bruke av kontantbeholdningen, samt utstede nye aksjer eller nye gjeldsinstrumenter. Styret har allerede fullmakt til å utstede nesten 50 millioner nye aksjer, og sier at det har fått støtte fra de største aksjonærene til transaksjonen.

Trøim startet Borr Drilling og er nå styreleder i riggselskapet.

Gevinst i Storebrand - kjøper i rigg

Trøim er ved siden av den amerikanske oljeservicegiganten Schlumberger en av de største aksjonærene i Borr Drilling. Onsdag tok Trøim og konen Celina Midelfart en gevinst på en en halv milliard i forsikringsselskapet Storebrand.

I en felles epost til DN skriver Trøim og Midelfart at de siden de gikk inn i Storebrand i februar 2015 har etablert henholdsvis Borr, 2020 Bulkers og Avida.

– Dette er alle selskap i kraftig vekst der vi er har tatt på oss et stort ansvar som hovedaksjonærer. Selskapene er til dels i sykliske bransjer hvor nedgangssykelen har gjort at det finnes betydelig muligheter for ekspansjon. Det vil kreve stor innsats fra vår side, både hva gjelder lederskap og kapital, sa paret.

Vil neppe bruke alle riggene

– Ettersom nesten 50 prosent av den globale riggflåten er mer enn 30 år gammel burde ansvarlige eiere ta grep for å rasjonalisere flåtene og konsolidere det fragmenterte markedet. Borr vil være i fronten av dette initiativet, sier Tor Olav Trøim i pressemeldingen.

Han fastholder at selskapet vil fokusere på moderne, høyspesifikasjonsrigger.

– På bakgrunn av den strategien vil styret vurdere fremtiden til de eldre jack up-riggene uten kontrakter som tilhører flåten til Paragon. Basert på antagelig høye kostnader knyttet til reaktivisering, sikkerhet og boreeffektivitet er det sannsynlig at mesteparten av enhetene ikke kommer til å bli markedsført for nye kontrakter, sier Trøim.

Flåten til Paragon inkluderer de to riggene Prospector 1 og Prospector 5 som et bygget i henholdsvis 2013 og 2014 og operer i Nordsjøen. Disse to riggene er selskapet positive til.

Trøim startet Borr Drilling og er nå styreleder og fortsatt en av de største aksjonærene i riggselskapet.

Av de 32 riggene til Paragon Offshore ligger 21 i kaldt opplag.

Ingen inntekter

Riggnykommeren fikk et resultat før skatt på minus 62 millioner dollar i fjerde kvartal i fjor.

Selskapet har foreløpig ikke noen inntekter og det samlede underskuddet for fjorårets fire kvartaler er på 88 millioner dollar før skatt.

I tredje kvartal 2017 fikk Borr Drilling et resultat før skatt på minus 9,6 millioner dollar.

Brukt over 24 mrd. kroner på rigger

Borr Drilling er et riggselskap opprettet av de tidligere John Fredriksen medarbeiderne Tor Olav Trøim og Fredrik Halvorsen. Selskapet har det siste året brukt over 24 milliarder kroner på å kjøpe 26 oppjekkbare rigger. Flere av dem er fortsatt under bygging.

Oljeservicekjempen Schlumberger la i mars i fjor rundt 1,8 milliarder kroner på bordet for å sikre seg en eierandel på 20 prosent i riggselskapet, men har senere blitt vannet noe ut til en eierandel på rundt 15,8 prosent.

Den norske toppsjefen i Schlumberger, Paal Kibsgaard, har uttalt at selskapet ønsker å bruke eierskapet i Borr Drilling til å revolusjonere riggmarkedet.

Den 6. oktober i fjor ble det klart at Borr Drilling kjøper ni oppjekkbare rigger som er under bygging ved PPL Shipyard PTE limited. Prisen for riggene var på 1,3 milliarder dollar, rundt 10,6 milliarder norske kroner med dagens valutakurs. Den første riggen ble levert i november.

Nå skaffer Borr seg ytterligere 32 rigger ved å kjøpe opp Paragon Offshore.

Til tross for et svært utfordrende riggmarked, null i inntekter, mange rigger i opplag, og en lang rekke emisjoner, har Borr Drilling aksjen gjort det godt på børsen. Aksjen er opp over 12 prosent siden børsnoteringen i august, og selskapet har i dag en markedsverdi på 15,7 milliarder kroner.(Vilkår)

DNs børskommentator advarer om kursfallet som bør skremme kreditorene i Norwegian
01:47
Publisert: