Seadrill har som mange andre oljeserviceselskaper blitt hardt rammet av lavere aktivitet i oljesektoren. Prisen på nordsjøolje ligger 35 prosent lavere enn for ett år siden.

Det internasjonale energibyrået sa på tirsdag de regner med at dagsetterspørselen vil være over 10 millioner fat lavere i 2020 enn i fjor.

Får mer tid

I en børsmelding skriver det John Fredriksen-dominerte riggselskapet at de har inngått en såkalt «forbearance agreement» med enkelte kreditorer. Denne typen avtale innebærer en at långiver reduserer eller setter krav på vent i en gitt periode.

«Målet med denne avtalen er å gi selskapet og interessenter mer tid til å forhandle de viktigste betingelsene for en omfattende restrukturering av balansen», skriver Seadrill.

Denne restruktureringen kan gjøres under tilsyn av en domstol. Seadrill skriver at de vurderer innspill til en ny kapitalstruktur fra selskapets parter og interessenter.

«Selv om det ikke er oppnådd en enighet på nåværende tidspunkt, ventes det at potensielle løsninger vil føre til å omgjøre en betydelig andel gjeld til aksjer», skriver Seadrill.

Tre leasingavtaler på dypvannsriggene West Hercules, West Linus og West Taurus kan skape problemer. Det er ikke oppnådd enighet om en avtale med disse kreditorene.

Manglende betaling av renter på disse kan føre til at Seadrill havner i mislighold overfor kreditorer som har inngått avtale.

Tom for kontanter

Seadrill bokførte nettotap på 183 millioner dollar i andre kvartal – rundt 1,6 milliarder kroner. De samlede driftsinntekter var på 277 millioner dollar, ned fra 321 millioner dollar i første kvartal – og et driftsresultat på minus 88 millioner dollar.

Ordreboken var på om lag 2,3 milliarder dollar ved utgangen av kvartalet.

Rigganalytiker Janne Kvernland i Nordea Markets sa i forbindelse med resultatfremleggelsen i august at hun tror selskapet kommer til å gå tom for kontanter innen 2021.

«Seadrill leverte en bedre ebitda enn forventet i andre kvartal, men søkelyset vil fortsatt være rettet mot kapitalstrukturen. Vi tror en betydelig barbering av selskapets gjeld må til for at selskapet skal være konkurransedyktig, spesielt sett i lys av likeverdige selskapers restruktureringer, skrev Kvernland i analysen med tittelen «Edging closer to the cliff».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.