Avtalen medfører at det John Fredriksen-eide oljeboringsselskapet blir tilført 1,06 milliarder dollar, snaut ti milliarder kroner, i ny kapital. Av dette er 860 millioner dollar aksjonærlån, mens 200 millioner dollar er egenkapital. Dette opplyser selskapet i en børsmelding natt til onsdag norsk tid.

Omstruktureringsplanen er inngått med over 97 prosent av långiverne, rundt 40 prosent av obligasjonseierne, og en investorgruppe ledet av Seadrills største aksjonær Hemen Holding Ltd. Selskapets utlånsbanker har inngått avtale om å utsette løpetiden på lånene, til sammen 5,7 milliarder dollar, med omtrent fem år uten avdrag frem til 2020.

Restruktureringen er Seadrills redningsplan, og består i tillegg av utsettelser av gjeldsforfall og konvertering av gjeld til aksjer.

Styreleder og hovedeier John Fredriksen og Seadrill har jobbet med saken lenge. Det ble for første gang meldt om restrukturering av Seadrill i februar 2016. I andrekvartalsrapporten skrev Seadrill at de trolig ville gjennomføre en konkursbeskyttelsesprosess innen eller på 12. september.

– Omfattende plan

Om kreditorene støtter planen vil Seadrills usikrede obligasjoner og andre fordringer på til sammen 2,3 milliarder dollar bli omgjort til rundt 15 prosent av den nye egenkapitalen, og aksjonærene vil motta rundt 2 prosent.

– Planen vi signerte i dag er omfattende og gir over en milliard dollar i ny kapital og støttes av Hemen Holding. Det støttes av våre banker og omkring 40 prosent av våre obligasjonseiere, sier konsernsjef Anton Dibowitz i Seadrill.

Han mener at selskapet etter dette vil være i en sterk posisjon når markedet kommer seg på bena igjen. Gjelden vil ikke vil gi långiverne konverteringsrett til aksjer, men långiverne vil få tegne seg for aksjer i restruktureringen.

Det er oljeprisfallet som har blitt en tung bør for selskapet.

Søker konkursbeskyttelse

Seadrill søker om konkursbeskyttelse under amerikansk lovgivning – såkalt Chapter 11 – for å få iverksatt restruktureringsplanen. Søknaden om konkursbeskyttelse er levert til en rett i Texas sammen med planen om restrukturering.

Chapter 11 innebærer at selskapet søker beskyttelse av en amerikansk konkursdomstol, og kan da få et globalt vern mot kreditorer. Det muliggjør videre drift mens selskapet arbeider for en løsning på restrukturering. Selskapets ledelse og styre vil fortsette, men det blir samtidig oppnevnt kreditorkomiteer sammen med mulige andre tiltak for å sikre prosessen for de forskjellige interessentene.

Det er kreditorvernet som gjør at Chapter 11 egner seg for restrukturering av store internasjonale konserner med mange eiendeler og forpliktelser.

Datterselskapene North Atlantic Drilling og Sevan Drilling vil være en del av restruktureringen. Her vil aksjonærene ikke sitte igjen med noe som helst. De øvrige selskapene Seadrill Partners, SeaMex og Archer er ikke en del av planen.

Trengte en milliard

Seadrill har lenge snakket om behovet for en kapitalførsel på en milliard dollar som selskapet nå får, senest ved andrekvartalspresentasjonen. Gjennom oljekrisen har Seadrill opplevd et langt fall, og aksjonærverdien er blitt utradert.

Selskapet har omtrent ni milliarder dollar i gjeld og rundt tre milliarder i andre forpliktelser som en følge av ekspansiv vekst gjennom oljeoppturen. Selskapets viktigste eiendel er riggflåten som har langt lavere verdi nå enn under oljeboomen. Gjennom historien har Seadrill betalt ut nær åtte milliarder dollar i utbyte.

Nå åpner altså Seadrill Norgeshistoriens største konkursprosess. Selskapet ble opprettet i mai 2015, og ble notert på Oslo Børs og New York Stock Exchange.

- Ikke hans stil

Analytiker Lukas Daul i ABG Sundal Collier, fortalte i august til DN om hvorfor han tror Fredriksen ikke gir seg i selskapet.

– Hvorfor han ikke kaster kortene? Det er ikke hans stil. Det er jo også et selskap med 60 rigger, mesteparten av dem moderne. Seadrill er nok mer verdt ved å holde i live enn å gi fra seg alle riggene på lave priser, sa Daul til DN.(Vilkår)

- Fredriksens gode standing hovedgrunnen til at børsverdien fortsatt er såpass høy på Seadrill
Men DNs kommentator Bård Bjerkholt tror ikke aksjonærene skal vente at John Fredriksen kjøper dem ut av dette problemet.
03:38
Publisert: