Fredag morgen melder Seadrill, riggselskapet til John Fredriksen, at det har inngått en avtale med eierne av snaut 80 prosent av obligasjonsgjelden til selskapet. Den innebærer blant annet at disse kreditorene tar over nesten to tredjedeler av aksjene i datterselskapet som står som formell utsteder av lånene.

Prosessen må ikke forveksles med den mye mer omfattende restruktureringen av bankgjelden på 5,6 milliarder dollar, som pågår parallelt under en konkursdomstol i USA. Til sammenligning er den utestående obligasjonsgjelden på omtrent 500 millioner dollar.

I forhandlingene om bankgjelden har det vært harde tak mellom kreditorer med motstridende interesser, og den dyre prosessen pågår fortsatt. I mai trakk styreleder Glen Ole Rødland seg, etter at han mistet Fredriksens tillit som hovedansvarlig for prosessen.

Konkursprosessen ved domstolen i Texas er den andre for Seadrill siden 2017. Selskapet har lenge sagt at det håper å kunne komme frem til en avtale med obligasjonseierne uten at denne biten av gjeldsrestruktureringen blir en del av en rettsprosess. Det gjør det fortsatt, selv om selskapet understreker at det også kan bli aktuelt med en såkalt Chapter 11-prosess dersom de ikke får nok av de resterende obligasjonseierne om bord.

Avtalen som nå er inngått med 79 prosent av dem, har følgende nøkkelpunkter:

  • Obligasjonseiere overtar 65 prosent av Seadrills datterselskap Seadrill New Finance Limited, som står som utsteder av obligasjonene og som eier av Seadrills andeler i datterselskapene Seamex og Seabras. Obligasjonseierne frafaller samtidig alle eksisterende garantier, sikkerheter og krav mot Seadrill. Seadrill beholder 35 prosent av eierskapet i Seadrill New Finance.
  • Datterselskapet blir dermed skilt ut av Seadrill-gruppen, men morselskapet beholder ansvaret for driften.
  • Obligasjonslånet består, men forskyves med ett år og får nye rentebetingelser.
  • Obligasjonseierne vil ha rett til å ha fire av fem av styrerepresentantene i Seadrill New Finance.

I tillegg har partene kommet frem til en restruktureringsavtale for Seamex, som er et joint venture-selskap for Seadrills rigger som opererer i Mexico.

Blir utvannet

Fredriksen, som eier 27 prosent av aksjene i Seadrill, ble også en betydelig eier i obligasjonslånet som ble utstedt i forbindelse med den forrige restruktureringen av morselskapet, som ble fullført i 2018.

Bankene kontroller nå i realiteten Seadrill. I et forslag fra selskapet som ble lagt frem i mars, får kreditorene 99 prosent av aksjene i det restrukturerte selskapet, mot at gjelden reduseres til 750 millioner dollar. I tillegg får kreditorene førsterett til å tegne seg for 300 millioner dollar i et nytt lån.

Seadrill-aksjen hopper nye 11 prosent fredag morgen etter å ha fosset frem de siste dagene. Aksjen har steget godt over 50 prosent denne uken, og priser selskapet til drøye 350 millioner kroner på Oslo Børs. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.