Seadrill er ikke lenger helt «John Fredriksens riggselskap.» Nå har kreditorene formelt tatt over kontrollen i selskapet, etter at andre gjeldsrestrukturering siden 2018 er gjennomført.

Seadrill er nå ute av konkursbeskyttelse, melder selskapet natt til onsdag norsk tid, etter å ha varslet tidligere denne uken at prosessen straks var gjennomført.

Konkursprosessen har vart ett år, og har allerede kostet godt over en milliard kroner i advokat- og rådgiverhonorarer. Etter harde forhandlinger som startet lenge før det, aksepterte kreditorene som satt på omtrent 50 milliarder kroner i bankgjeld å ta store tap. Gjelden er kuttet med nesten 90 prosent. Til gjengjeld tar kreditorene over det aller meste av aksjene i det restrukturerte selskapet, mens dagens aksjonærer blir sittende med en kvart prosent. Et nytt styre kommer inn, ledet av den tidligere toppsjefen i riggkonkurrenten Noble Julie Robertson.

Seadrill har nå en netto gjeld på litt over 420 millioner dollar, gitt kontantbeholdningen til selskapet. Det tilsvarer 3,7 milliarder kroner.

Aksjen suspendert

Fredriksen har allerede solgt seg ned de siste månedene mens aksjen fortsatt er blitt handlet til verdier langt over det selskapet selv har beregnet, fra 27 prosent til under fem prosent. Men milliardæren beholder en viss innflytelse, med et nytt lån som kan konverteres til fem prosent av aksjene i det restrukturerte selskapet senere.

John Fredriksen.
John Fredriksen. (Foto: Ida von Hanno Bast)

Nå er det imidlertid slutt på handelen i de «gamle» aksjene.

Seadrill varslet tidligere denne uken at aksjene strykes når selskapet formelt har fullført restruktureringen. Onsdag morgen før markedet åpner, skriver Oslo Børs i en melding at handelen i aksjen er suspendert.

For de som satt på Seadrill-aksjer ved børsslutt tirsdag ettermiddag, kan det bli en brå oppvåkning. Aksjen sluttet på 1,12 kroner, hvilket tilsvarer en markedsverdi for selskapet på 110 millioner kroner. Gitt at dette representerer 0,25 prosent av det restrukturerte selskapet, skulle det tilsi en markedsverdi på «Nye Seadrill» på 44 milliarder kroner – altså hinsides spennet på 11–16 milliarder kroner som selskapets finansrådgivere har lagt til grunn.

Med andre ord: Har man kjøpt Seadrill-aksjer i det siste, må man regne med sure tap når man får dem omgjort til aksjer i det restrukturerte selskapet.

De nyutstedte aksjene, 50 millioner i tallet, skal noteres på Euronext Expand i Oslo i løpet av andre kvartal. Først da vil det kunne handles i Seadrill-aksjer igjen. Så er planen å overføre aksjene til hovedmarkedet på Oslo Børs, og en notering på New York Stock Exchange samtidig.

Eksportfinansiering Norge, det statlige norske eksportgarantiinstituttet, blir nå selskapets suverent største aksjonær. DN har tidligere beregnet at Eksfin får omtrent 16 prosent av de nye aksjene. Banker som DNB og Nordea får cirka syv prosent.

Rapporterer overskudd

Samtidig som Seadrill bekrefter slutten på restruktureringen, kommer selskapet med sin rapport for andre halvår i fjor. Her kommer det frem at et massivt underskudd i andre halvår 2020 er snudd til et resultat etter skatt på 18 millioner dollar.

I andre halvår 2020 måtte selskapet skrive ned nesten tre milliarder dollar av riggverdiene, og tok et tap på omtrent samme beløp.

– Seadrill avsluttet 2021 sterkt, sier toppsjef Stuart Jackson i meldingen natt til onsdag.

– Når vi kommer ut av konkursbeskyttelse, markerer det andre fase av rehabiliteringen av vår industri. Som sektor har vi tatt ut rigger som ikke presterer, vi har redusert vår kollektive gjeldsbyrde, og vi må nå omforme en bransje som rettferdiggjør investeringer for å støtte vårt bidrag til en energimiks som er i utvikling.

Sammenslåinger ventet

Fredriksen har indikert at han kan være interessert i å øke eksponeringen i Seadrill igjen, og han har på ingen måte gitt opp riggindustrien som i årevis sørget for store utbytter og la grunnlaget for delen av formuen. I desember ble det kjent at Fredriksen har kjøpt fem prosent av aksjene i Seadrills rival Valaris, verdens største riggselskap målt i antall enheter. Fredriksens nære rådgiver Gunnar Eliassen sa da til DN at en sammenslåing av de to selskapene er en «åpenbar mulighet.»

Bakteppet er at det ventes flere fusjoner og oppkjøp i denne delen av oljeserviceindustrien, og Seadrill har vært en het oppkjøpskandidat i lengre tid. Flere aktører snuste på selskapet mens konkursprosessen pågikk, men ingen av tilbudene ble vurdert som gode nok av kreditorene eller selskapet selv.

I meldingen onsdag skriver selskapet at restruktureringen, inkludert 350 millioner dollar i frisk kapital som er hentet inn i form av nye lån, gir Seadrill et «sikkert fotfeste for å forfølge muligheter i riggindustrien og øke verdiene for alle sine interessenter.»

– Seadrill kommer til å konsentrere seg om disiplinert kapitalinvestering, kostnadsbegrensning og risikohåndtering på kontraktssiden for å opprettholde sin lederposisjon i transformasjonen av industrien, sier Jackson.

Den omfattende restruktureringen ble godkjent av konkursdomstolen i Houston, Texas i oktober. Litt tidligere hadde Seadrill fått med seg kreditorene på planen sin etter måneder med harde forhandlinger.

Rettsprosessen har også medført enorme kostnader i form av honorarer til advokater og rådgivere. I en driftsrapport for januar som er publisert denne uken i forbindelse med rettsprosessen, kommer det frem at de nå har bikket 1,2 milliarder kroner. Sluttregningen blir også høyere, selv om den ikke kommer i nærheten av forrige restrukturering, som kostet selskapet cirka 3,5 milliarder kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.