Det kriserammede riggselskapet Seadrill sluttet å leverer kvartalsresultater etter andre kvartal 2017. I fjor høst søkte det John Fredriksen kontrollerte selskapet om konkursbeskyttelse etter amerikansk lovgivning (chapter 11).

Selskapet leverte i natt sin årsrapport for 2017 og den viser at selskapet skrev ned verdier for over 1,5 milliarder dollar. I norske kroner utgjør dette en gigantnedskrivning på nær 12 milliarder kroner.

Seadrill meldte mandag at kreditorene i riggselskapet har gitt nødvendig støtte til John Fredriksens redningsplan for det konkurstruede selskapet. Dermed tyder det meste på at selskapet unngår konkurs.

Årsrapporten som nå foreligger utgjør trolig et forsøk på å få alle skjeletter ut av skapet, slik at riggselskapet kan starte med blanke ark når det kommer ut av konkursbeskyttelse.

24 milliarder i minus

Resultatet for 2017 endte ifølge Seadrill på minus 3,1 milliarder dollar. Det tilsvarer et underskudd på 24,1 milliarder norske kroner.

I tillegg til nedskrivninger er 2017-regnskapet også belastet med restruktureringskostnader på over 1,3 milliarder dollar, drøyt 10 milliarder norske kroner.

Milliardnedskrivningene Seadrill nå gjør er fordelt på nedskrivninger av finansielle investering i datterselskaper, og nedskrivninger på direkte investeringer i halvt nedsenkbare rigger. Investeringene skrives ifølge årsrapporten ned med 841 millioner dollar, mens riggene skrives ned med 696 millioner dollar. I norske kroner utgjør dette verdier på henholdsvis 6,5 og 5,4 milliarder.

Nedskrivningene i 2017 kommer på toppen av store nedskrivninger i tidligere år. I 2016 skrev Seadrill ned verdier for 939 millioner dollar, eller over syv milliarder kroner med dagens valutakurs.

Fortsatt usikkerhet

Resultatet for 2017 er også tynget av realiserte tap ved salg av rigger. Til sammen har Seadrill bokført tap på 245 millioner dollar knyttet til salgene av tre oppjekkbare rigger og riggene Sevan Developer og West Rigel. I norske kroner utgjør dette et tap på 1,9 milliarder kroner.

Seadrill understreker i årsrapporten at det fortsatt ikke er sikkert at selskapet kommer i mål med sin restruktureringsplan. Selskapet peker blant annet på at planen har en rekke krav og forutsetninger som må oppfylles, at den kanskje ikke vil motta nødvendig godkjennelse fra konkursretten, og at planen forutsetter at selskapet har nok penger til å overleve konkursprosessen.

Selskapet påpeker også at den pågående konkursprosessen kan ha negative effekter på driften og forholdet til kundene og at den begrenser ledelsens fleksibilitet og handlingsrom. (Vilkår)

Derfor blir fripolisene dine forvaltet dårlig
Anita Hoemsnes forklarer deg hva fripoliser er og hvordan de best kan forvaltes.
01:53
Publisert: