Etter nok en konkursprosess tidligere i år har Seadrill nå havnet i hendene på kreditorene, med Eksfin som største eier. Riggselskapet, som ble grunnlagt av John Fredriksen, la frem tredjekvartalstall onsdag morgen etter comebacket på Oslo Børs tidligere i november.

På bunnlinjen fremgår det et tap på 16 millioner dollar (cirka 160 millioner kroner) i kvartalet, av en omsetning på 269 millioner dollar. Etter skatt er det en markant bedring fra i fjor, da tapet ble på 86 millioner dollar.

Slankere

Men kanskje mer interessant er det at selskapet – som altså har vært gjennom to konkursprosesser siden 2017 – nå er så godt som netto gjeldfritt, det vil si at kontantbeholdningen er omtrent like stor som gjelden. Det er takket være det nylige salget av syv rigger, som selskapet har brukt provenyet fra til å betale ned på gjelden som var igjen etter den omfattende omstruktureringen som ble gjennomført tidligere i år. Siden slutten av tredje kvartal har Seadrill betalt tilbake hele 473 millioner dollar, eller 4,7 milliarder kroner.

– Vi er omtrent cash-nøytrale. Dette posisjonerer selskapet for all slags muligheter, sier Simon Johnson til DN onsdag.

Johnson, som ble hyret inn av det nye styret i selskapet etter restruktureringen, er en gammel kjenning av selskapet, som han jobbet for i oppstartsfasen etter at det ble grunnlagt av Fredriksen i 2005. Men det er et helt annet og mye slankere selskap han leder nå.

Mye skjedde i forbindelse med selve restruktureringen, da Seadrill mistet kontrollen over en del av flåten som tilfalt kreditorene i et datterselskap. Men etter dette har den nye ledelsen også gått inn for å forenkle selskapet, både med det nevnte riggsalget og salget av andelen i et annet datterselskap i oktober. Seadrill har nå 14 rigger igjen, langt fra storhetstiden da selskapet på et tidspunkt var det mest verdifulle i hele bransjen på toppen av oljeboomen som endte med oljekollapsen i 2014–2015.

Men Johnson er ikke ferdig.

– Vi prøver å forenkle selskapet, sier han.

– Vi prøver å redusere antall geografiske områder vi opererer i. Vi prøver å samle eiendelene i markeder der vi allerede har et fotavtrykk.

Kan forlate Norge

Nå sier også Johnson at dette kan gå ut over Seadrills aktivitet i Norge, der selskapet i dag kun har to rigger som opererer, en halvt nedsenkbar og en oppjekkbar.

– Vi er under den operasjonelle terskelen der vi ønsker å være. Vi liker norsk sokkel. Den er en veldig viktig del av vår industrielle arv. Men vi har ikke nok rigger der for å opprettholde driften fremover. Vi må vurdere muligheter for å enten øke eller redusere virksomheten vår. Men min preferanse i dag ville vært å øke den, understreker han.

Dersom Seadrill skulle øke posisjonen i Norge, kan det skje gjennom samarbeid med andre aktører eller også oppkjøp av rigger. Johnson sier han har ting i kikkerten, men vil ikke gi detaljer.

Mer konsolidering

Johnson er også klar på at det kommer flere større oppkjøp og sammenslåinger, som det allerede har vært noen av i bransjen etter flere år med nærmest sammenhengende krise og gjeldsrestruktureringer.

– Konsolideringen i bransjen er ikke over. Det er uunngåelig med flere industrielle sammenslåinger. Etter hvert som industrien er blitt mindre er alle blitt tjent med færre, kompetente aktører, sier Johnson, og legger til at styret hans vil ha med Seadrill på dette, enten som «juniordeltager eller til og med seniordeltager,» som han sier det.

Fredriksen, som fortsatt har et konvertibelt obligasjonslån til Seadrill som kan omgjøres til fem prosent av aksjene i selskapet, har også bygget opp en stor posisjon i rivalen Valaris, som ledes av tidligere Seadrill-sjef Anton Dibowitz. Fredriksen-leiren har vært klare på at en sammenslåing av de to er en mulighet. Johnson ønsker ikke å kommentere konkrete muligheter.

Da Fredriksen kontrollerte Seadrill var selskapet en utbyttemaskin. Foreløpig trenger selskapet pengene til å gjøre rigger klare til å gå fra opplag til drift, men utbyttepolitikken er noe som styret vil vurdere i årene som kommer, sier Johnson.

Selv om mange riggselskaper fortsatt taper penger, er det mye som går riktig vei i markedet om dagen, med større etterspørsel etter boretjenester fra olje- og gassbransjen. Investeringene er på vei opp med større oppmerksomhet rundt energisikkerhet og økende råvarepriser.

Seadrill er i høst tilbake på både New York-børsen og hovedlisten på Oslo Børs. De fleste av eierne har ikke noen strategi om å være aksjonær på lang sikt, men det har hittil ikke vært store bevegelser på eiersiden. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.