John Fredriksen fortsetter å dumpe aksjer i Seadrill, riggselskapet som gjennomgår sin andre gjeldsrestrukturering siden 2017 – en prosess som ligger an til å utradere verdiene til dagens aksjonærer.

Tirsdag kom det en melding om at Fredriksens investeringsselskap Hemen Holding har solgt 85.000 aksjer, og dermed eier like i underkant av 20 prosent av aksjene i Seadrill.

Det betyr at Fredriksen har solgt fem prosent av selskapet siden sist det kom en lignende melding, for cirka en måned siden. Inntil da hadde Fredriksen ligget stabilt på 27 prosent i lang tid.

Ellevill prising

Grunnen til at Fredriksen selger sine aksjer kan synes åpenbar: Seadrill har vært, og er fortsatt, priset til elleville verdier på Oslo Børs, gitt at selskapet i beste fall skal gjennom en ordnet gjeldsrestrukturering, i verste fall blir slått konkurs. I det første scenarioet får dagens aksjonærer smuler, i det andre ingenting.

I slutten av juli kom Seadrill med en omfattende redningsplan der den kolossale bankgjelden på 5,6 milliarder dollar kuttes til 750 millioner dollar, og kreditorene får førsterett til å komme med et nytt lån på 300 millioner dollar. Til gjengjeld får de alle aksjene i det reddede selskapet – unntatt 0,25 prosent som går til dagens eiere.

Selskapet prises i dag til omtrent 220 millioner kroner på børsen. Dersom det er verdien på en kvart prosent av det selskapet som skal komme ut av konkursprosessen som går for en amerikansk domstol, skal totalverdien være nær 90 milliarder kroner.

I et langt rettsdokument som Seadrill publiserte i forbindelse med redningsplanen, kommer selskapet selv med et estimat på hva den totalverdien kan være: mellom 1,2 og 1,8 milliarder dollar, eller med andre ord toppen 16 milliarder kroner.

Det betyr i praksis at Seadrill i dag prises til nesten seks ganger det som er det mest optimistiske anslaget til selskapet selv.

Aksjen reagerte ikke nevneverdig på meldingen som kom tirsdag. en drøy halvtime før markedet stengte, ble den handlet til 2,2 kroner, nøyaktig det samme som sluttkursen dagen før.

I forrige uke kom det frem at konkurrentene Transocean og Dolphin Drilling sammen med et tredje, så langt ukjent selskap, har lagt inn et bud på Seadrills rigger på 1,7 milliarder dollar. Men dette inkluderer gjenværende gjeld til kreditorene.

Fredriksen med videre

Det var lenge knyttet spenning til hvilken rolle Fredriksen kom til å spille i Seadrill fremover, etter at selskapet ble nødt til å søke konkursbeskyttelse for andre gang siden 2017 tidligere i år. Fredriksens bidrag var en essensiell del av løsningen som kom på plass den gang, men han gikk av som styreleder i 2019.

I planen Seadrill la frem forrige måned ble det klart at Fredriksen blir med videre.

Han stiller med 50 millioner i ny kapital i form av et konvertibelt obligasjonslån som på sikt kan gi ham fem prosent i aksjene. I tillegg er det aktuelt å kjøpe noe av eksponeringen til banker, enten før eller etter den blir omgjort til aksjer i selskapet.

Lite beløp

Det er ikke kjent hvilken pris Fredriksen har solgt sine Seadrill-aksjer til den siste måneden. Men legger man til grunn gjennomsnittskursen på 2,4 kroner i perioden siden 27. juli, da den første såkalte flaggemeldingen ble sendt, er det snakk om omtrent 17 millioner kroner.

Det beløpet blekner naturligvis i forhold til Fredriksens formue, som av Bloomberg anslås til omtrent 9,7 milliarder dollar, eller 86 milliarder kroner.

Spørsmålet nå er hvor langt ned Fredriksen har til hensikt å gå. Et viktig hensyn blir å beholde kontrollen over selskapet og styret så lenge restruktureringen pågår. Det gjør Fredriksen ved å eie minst ti prosent av selskapet, ifølge restruktureringsavtalen som ble inngått da Seadrill kom ut av forrige restrukturering i 2018.

Ifølge verdipapirhandelloven må aksjonærer melde fra til offentligheten når eierskapet deres går enten over eller under enkelte terskler. Dette er nødvendig både ved passering av 25, 20 og 15 prosent, og videre ned til ti og fem prosent. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.