Ved å kjøpe seg opp i Enitels obligasjonslån har Rustad tjent fett på Enitel-krisen.

Dagens Næringsliv har tidligere anslått Rustads gevinst ved å spekulere i Enitel-obligasjoner til opp mot syv millioner kroner. Det kan bli enda mer for finansmannen som frontet obligasjonsopprørerne da Enitel i august la frem krisetallene for andre kvartal.

Gode kort
Bostyret i morselskapet Enitel asa utreder nå om det er grunnlag for søksmål mot Enitels styre. Spørsmålet er om Enitel har drevet for kreditors regning, og innledet gjeldsforhandlinger for sent. Dette kan være brudd med bestemmelser i aksjeloven og konkursloven.

Et internt notat som DN omtalte torsdag gir Rustad og de andre obligasjonseierne gode kort på hånden. I notatet hevder tidligere juridisk direktør i Enitel Pål Sørvoll at selskapet er illikvid og driver for kreditorenes regning.

- Dette er positivt for obligasjonseierne, sier Rustad.

Det er gjennom morselskapet Enitel asa at obligasjonseierne har lånt ut to milliarder kroner.

Rustad mener det særlig er to disposisjoner Enitel har gjort som gir obligasjonsinvestorene gode muligheter til å vinne frem.

Den ene er overføringen av 75 millioner kroner fra morselskapet Enitel asa til driftsselskapet Enitel as. Denne overføringen skjedde 15. august. Enitel begjærte gjeldsforhandlinger 29. august.

Den andre er salget av mobilvirksomheten til datterselskapet Broadband Mobile. I mars ble selskapet solgt for 140 millioner kroner fra Enitel Holding til Enitel asa. Dette var dobbelt så mye som virksomheten ble solgt for dagen etter til Broadband Mobile. Da var prisen 67,5 millioner kroner, ifølge børsmeldingen Enitel sendte.

Spørsmålet er hvor mye Rustad & co har å hente på et eventuelt søksmål. Enitel har en styreforsikring på 50 millioner kroner fra Ace Europe.

Penger å hente?
- Indekningsmuligheten er en mulig faktor som må vurderes, sier Rustad.

Hvorvidt et mulig søksmål kan skvise ut mer penger avhenger av styremedlemmenes formuer. Slik det er i dag stiller obligasjonseierne bak banksyndikatet i kreditorkøen. Det ønsker Rustad å få gjort noe med.

- Vi jobber med å heve kravenes prioritet, sier Rustad.

Faktaboks:

Enitel-konkursen(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.  • Teleselskapet Enitel ble slått konkurs 17. september. 25. september ble morselskapet Enitel asa slått konkurs.
  • I et internt notat 17. august skriver tidligere juridisk direktør Pål Sørvoll at Enitel er illikvid, driver for kreditors regning, forskjellsbehandler kreditorer og ikke etterlever børsforskriftens krav til informasjon. Forholdene kan være brudd på både aksjeloven og konkursloven.
  • Notatet kan danne grunnlag for bostyret i Enitel asa når det utreder om det er grunnlag for søksmål mot Enitels styre og ledelse.
  • Enitel-sjef Svein Berntsen har avvist alle konklusjonene til Sørvoll.